lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är forskare och vikarierande lektor sedan 2014. Jag disputerade på denna institution 2004 och har sedan dess arbetat inom uppdragsarkeologin men senast som lektor på Södertörns högskola. Mitt forskningsintresse har varierat men en röd tråd är den arkeologiska kopplingen till olika miljövetenskaper. Detta har jag utforskat både ur ett humanvetenskapligt och naturvetenskapligt perspektiv. I min forskning försöker jag koppla samman olika vetenskapliga kunskaper och verkligheter, samt vetenskapen med samtida samhällsprocesser.

För tillfället är jag projektledare för ett marinarkeologiskt projekt som undersöker 11000-9000 år gamla lämningar på havsbottnen i Hanöbukten.

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (13 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (3 st)
Rapporter (3 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)
Övrigt (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Björn Nilsson

Forskare
Arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post bjorn.nilssonark.luse

Mobil 076–147 01 72

Rum LUX:A225

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk