Mentorsverksamhet (SI)

Att börja läsa på universitetet eller att börja med ett nytt ämne kan vara lite nervöst. Man kanske önskar att det finns trevliga klasskamrater att plugga tillsammans med och någon som kan hjälpa till med kursen och ge information om hur allt fungerar. Inom Humaniora och Teologi kan vi erbjuda detta i vår Mentorsverksamhet.
Det är många som redan upptäckt fördelarna med att gå på de mentorsmöten som anordnas i anslutning till grundkurserna och kandidatkursen. Man träffar sina kursare tillsammans med mentorn som är en lite mer erfaren student som gått kursen tidigare. Mentorn bjuder på fika medan man på ett avslappnat sätt kan diskutera kursens innehåll utan att någon lärare är närvarande. Sådan här  kallas mentorsverksamhet SI vilket står för supplemental instruction och den har funnits på institutionen i många år. Mötena läggs oftast i anslutning till den ordinarie undervisningen och man kan gå på alla eller bara några. Kolla på schemat, man måste inte ha varit med från början utan det är bara att titta in! Terminens mentorer presenterade sig på introduktionsmötena och flera av er har redan träffat dem. Förutom att det är trevligt att träffas och fika så har det visat sig att de studenter som deltar i de här studiegrupperna får bättre studieresultat. Så ni som går på våra grundkurser eller kandidatkursen – glöm inte att gå på mötena som anordnas just för dig och din kurs! Träffa mentorerna som är där för att stötta och plugga tillsammans med dina kursare!
Stenmur där man kan se studenter sitter och dinglar med benen
Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-09-30