lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Paola Derudas

Doktorand
Arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post paola.derudasark.luse

Rum LUX A113

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30