Person

birgitta.hardhark.luse | 2015-06-12

Professor emerita

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post birgitta.hardhark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag arbetar för närvarande med olika projekt främst inom järnålder och vikingatid. Centralt i min verksamhet är analys av material från Uppåkra. Här har jag några tusen föremål från olika delar av järnåldern som står i fokus.
Ädelmetall från vikingatid har alltsedan mitt avhandlingsarbete på 1970-talet varit ett stort intresse. Jag har i olika publikationer visat på silvrets olika funktioner, främst som betalningsmedel, men också på regionala variationer i Skandinavien och Östersjöområdet. Dessa variationer kan knytas till politiska, sociala och ekonomiska variationer.
För närvarande bearbetar jag också material från Kaupang i Sydnorge och Tissø på Själland, båda platser som ar av avgörande betydelse för förståelsen av det vikingatida samhället.
Järnålderns metallhantverk är en annan fråga som jag ägnar stor uppmärksamhet.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag ingår i en referensgrupp för ZBSA, Centrum för Östersjö- och skandinavisk arkeologi med centrum i Schleswig. Gruppen består av åtta medlemmar från Tyskland, Danmark, Ryssland och Sverige. Vår uppgift är att stötat och granska centrets arbete.
Jag ingår också i en referensgrupp inför en utställning: Mission und Christianisierung Europas im Mittelalter. Utställningen ska öppnas i Paderborn, Tyskland år 2013.

Professor emerita

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post birgitta.hardhark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03