lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Född 1976 i Hassela, Hälsingland. Utbildad vid Mittuniversitetet i Östersund samt vid Lunds universitet. Fil kand i religionshistoria och Fil mag i arkeologi. Disputerade i arkeologi 2009 på en avhandling med titeln "Ritualization, Hybridization, Fragmentation. The Mutability of Roman Vessels in Germania Magna AD 1-400." Min forskning kretsar kring järnålder och vikingatid i Europa och Skandinavien, materialitet, kulturell interaktion, ritualteori, gravarkeologi, migration och kolonialism, den svenska kolonin Nya Sverige i Nordamerika på 1600-talet, samt arkeologins roll i populärkultur.

Som lärare vid institutionen undervisar jag i kurser om teori och metod samt om europeisk järnålder och det vikingatida Skandinavien.

Forskning

Om forskningen

Jag disputerade 2009 på en avhandling med titeln "Ritualization, Hybridization, Fragmentation. The Mutability of Roman Vessels in Germania Magna AD 1-400." Min forskning kretsar kring järnålder och vikingatid i Europa och Skandinavien, kulturell interaktion, ritualteori, gravarkeologi, migration och kolonialism, den svenska kolonin Nya Sverige i Nordamerika på 1600-talet, samt arkeologins roll i populärkultur.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (14 st)
Recensioner (1 st)
Tidningsartiklar (2 st)
Övrigt (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Redaktör för tidskriften Lund Archaeological Review.

Redaktör för skriftserierna Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4°, Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8°, Report Series, samt Archaeology@Lund.

Ledamot i Svenska arkeologiska samfundets styrelse.

Ledamot i Fakultetsstyrelsen för de Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Ledamot i Rådet för jämställdhet likabehandling vid Lunds universitet.

Fredrik Ekengren

Universitetslektor
Arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Studierektor
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post fredrik.ekengrenark.luse

Telefon 046–222 79 36

Mobil 070–408 26 46

Rum A123

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar