Person

Fredrik Ekengren

Universitetslektor

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post fredrik.ekengrenark.luse

Telefon 046–222 79 36

Rum LUX:A123

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är universitetslektor i arkeologi och har min grundutbildning från Lunds universitet samt Mittuniversitetet i Östersund, med en fil. kand i religionshistoria och en fil. mag och en fil. dr i arkeologi. Jag disputerade i arkeologi vid Lunds universitet år 2009 på en doktorsavhandling med titeln Ritualization, Hybridization, Fragmentation. The Mutability of Roman Vessels in Germania Magna AD 1-400.

Min forskning kretsar kring gravar och gravarkeologi, ritualteori, materialitet, järnålder och vikingatid i Europa och Skandinavien, den svenska kolonin Nya Sverige i Nordamerika på 1600-talet, samt digitala metoder i arkeologisk forskning och undervisning.

Som lärare vid institutionen undervisar jag primärt kurser i arkeologisk teori och metod, europeisk och skandinavisk sten-, brons- och järnålder, samt det vikingatida Skandinavien.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Redaktör för tidskriften Lund Archaeological Review.

Redaktör för skriftserierna Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4°, Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8°, Report Series, samt Archaeology@Lund.

Fredrik Ekengren

Universitetslektor

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post fredrik.ekengrenark.luse

Telefon 046–222 79 36

Rum LUX:A123

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03