Person

Fredrik Ekengren

Universitetslektor

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Studierektor

  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post fredrik.ekengrenark.luse

Telefon 046–222 79 36

Mobil 070–408 26 46

Rum A123

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Född 1976 i Hassela, Hälsingland. Utbildad vid Mittuniversitetet i Östersund samt vid Lunds universitet. Fil kand i religionshistoria och Fil mag i arkeologi. Disputerade i arkeologi 2009 på en avhandling med titeln "Ritualization, Hybridization, Fragmentation. The Mutability of Roman Vessels in Germania Magna AD 1-400." Min forskning kretsar kring järnålder och vikingatid i Europa och Skandinavien, materialitet, kulturell interaktion, ritualteori, gravarkeologi, migration och kolonialism, den svenska kolonin Nya Sverige i Nordamerika på 1600-talet, samt arkeologins roll i populärkultur.

Som lärare vid institutionen undervisar jag i kurser om teori och metod samt om europeisk järnålder och det vikingatida Skandinavien.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (3 st)

Bokkapitel (14 st)

Recensioner (1 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Övrigt (1 st)

Administrativt

  • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Redaktör för tidskriften Lund Archaeological Review.

Redaktör för skriftserierna Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4°, Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8°, Report Series, samt Archaeology@Lund.

Ledamot i Svenska arkeologiska samfundets styrelse.

Ledamot i Fakultetsstyrelsen för de Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Ledamot i Rådet för jämställdhet likabehandling vid Lunds universitet.

Fredrik Ekengren

Universitetslektor

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Studierektor

  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post fredrik.ekengrenark.luse

Telefon 046–222 79 36

Mobil 070–408 26 46

Rum A123

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30