Person

Fredrik Ekengren

Universitetslektor

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Studierektor

  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post fredrik.ekengrenark.luse

Telefon 046–222 79 36

Rum A123

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är universitetslektor i arkeologi och studierektor för institutionens utbildning på grund- och avancerad nivå. Jag har min grundutbildning från Lunds universitet samt Mittuniversitetet i Östersund, med en filosofie kandidat i religionshistoria och en filosofie magister i arkeologi. Jag disputerade i arkeologi vid Lunds universitet år 2009 på en doktorsavhandling med titeln Ritualization, Hybridization, Fragmentation. The Mutability of Roman Vessels in Germania Magna AD 1-400.

Min forskning kretsar kring gravar och gravarkeologi, ritualteori, materialitet, järnålder och vikingatid i Europa och Skandinavien, den svenska kolonin Nya Sverige i Nordamerika på 1600-talet, samt digitala metoder i arkeologisk forskning och undervisning.

Som lärare vid institutionen undervisar jag primärt kurser i arkeologisk teori och metod, europeisk och skandinavisk bronsålder och järnålder, samt det vikingatida Skandinavien.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag disputerade 2009 på en avhandling med titeln "Ritualization, Hybridization, Fragmentation. The Mutability of Roman Vessels in Germania Magna AD 1-400." Min forskning kretsar kring järnålder och vikingatid i Europa och Skandinavien, kulturell interaktion, ritualteori, gravarkeologi, migration och kolonialism, den svenska kolonin Nya Sverige i Nordamerika på 1600-talet, samt arkeologins roll i populärkultur.

Böcker (1 st)

Redaktörskap (3 st)

Artiklar (5 st)

Bokkapitel (14 st)

Recensioner (1 st)

Tidningsartiklar (2 st)

Övrigt (2 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Redaktör för tidskriften Lund Archaeological Review.

Redaktör för skriftserierna Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4°, Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8°, Report Series, samt Archaeology@Lund.

Fredrik Ekengren

Universitetslektor

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Studierektor

  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post fredrik.ekengrenark.luse

Telefon 046–222 79 36

Rum A123

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-03