Person

lena.stridark.luse | 2017-01-05
Lena Strid

Doktorand

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post lena.stridark.luse

Rum LUX:A019

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är sedan 2016 doktorand i historisk arkeologi, där jag forskar om pergamentproduktion i Skandinavien och dess koppling till djurhushållning och den växande läs- och skrivkunnigheten.

Efter avslutade studier i arkeologi och osteologi arbetade jag några säsonger som fältarkeolog i Sverige innan flyttlasset bar av till Dublin, och senare Oxford, för arbete som animalosteolog inom uppdragsarkeologin i sammanlagt tretton år. I Oxford fick jag en bred erfarenhet av benmaterial från stenålder upp till eftermedeltid, både landsbygd och städer (inklusive köksavfall från universitetets college!).

Jag är framförallt intresserad av djurhushållning i urbana/rurala samhällen och djurens väg genom de olika hantverken som berör animala produkter, från slaktaren, garvaren och de olika ben- och hornhantverkarna.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Lena Strid

Doktorand

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post lena.stridark.luse

Rum LUX:A019

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03