Person

Lena Strid

Doktorand

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post lena.stridark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är sedan 2016 doktorand i historisk arkeologi, där jag forskar om pergamentproduktion i Skandinavien och dess koppling till djurhushållning och den växande läs- och skrivkunnigheten.

Efter avslutade studier i arkeologi och osteologi arbetade jag några säsonger som fältarkeolog i Sverige innan flyttlasset bar av till Dublin, och senare Oxford, för arbete som animalosteolog inom uppdragsarkeologin i sammanlagt tretton år. I Oxford fick jag en bred erfarenhet av benmaterial från stenålder upp till eftermedeltid, både landsbygd och städer (inklusive köksavfall från universitetets college!).

Jag är framförallt intresserad av djurhushållning i urbana/rurala samhällen och djurens väg genom de olika hantverken som berör animala produkter, från slaktaren, garvaren och de olika ben- och hornhantverkarna.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag forskar om pergamentproduktion i Skandinavien och dess koppling till djurhållning och den växande läs- och skrivkunnigheten.

Pergament var en mycket viktig produkt under medeltiden, både för bokproduktion och administration. Trots detta vet vi mycket lite om pergamentproduktion och hur denna hänger samman med den ökande läs- och skrivkunnigheten och med införandet av papper under senmedeltiden. Eftersom pergament är tillverkat av hudar från unga kalvar och från får och getter av alla åldrar, så är pergamentproduktion tätt kopplat till djurhållningsstrategier.

I min forskning ingår bland annat artbestämning av medeltida pergament genom biokemiska analyser och jämföra resultatet med animalosteologiska data för att se om det finns regionala skillnader eller tidsmässiga skillnader.

Lena Strid

Doktorand

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post lena.stridark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30