Person

magdalena.naumark.luse | 2024-04-05
Magdalena Naum

Universitetslektor

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post magdalena.naumark.luse

Telefon 046–222 79 42

Rum LUX:A221

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Dr fil i historisk arkeologi, (2008), Lunds universitet.

Min forskning fokuserar på medeltida och tidigmodern migration och diaspora samt kolonialhistoria, särskilt svenskt och danskt kolonial engagemang. Jag har bland annat undersökt senmedeltida diasporasamhällen i Östersjöregionen, konstruktionen av landskap och interaktioner i den svenska kolonin Nya Sverige (16-1700-talet), disciplin och makt ideologi i svenska gruvområden i Sapmi (16-1700-talet), kolonial insamling och kunskapsskapande och genusbaserade upplevelser i Danska Västindien (18-1900-talet). För närvarande undersöker jag dansk bosättarkolonialism i Nordamerika och nybyggares interaktion med ursprungsbefolkningen genom prismat av samlade föremål.

Jag är en av redaktörerna för tidskriften Settler Colonial Studies och ledamot i Society of Post-Medieval Archaeology.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Magdalena Naum

Universitetslektor

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post magdalena.naumark.luse

Telefon 046–222 79 42

Rum LUX:A221

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03