Person

magdalena.naumark.luse | 2023-08-28
Magdalena Naum

Universitetslektor

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post magdalena.naumark.luse

Telefon 046–222 79 42

Rum LUX:A221

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Dr fil i historisk arkeologi, (2008), Lunds universitet.
Forskningsintresse: migration, diaspora, kolonialism, museisamlingar och samlingshistoria.
Min avhandling "Homelands lost and gained. Slavic migration and settlement on Bornholm in the early Middle Ages" undersökte slavisk bosättning på Bornholm under 1000-1100-talet samt kulturella influenser och interaktioner på ön.

Sedan dess har mina intressen skiftat mot kolonialhistoria, särskilt svenskt och danskt kolonial engagemang. Jag har bland annat undersökt konstruktionen av landskap och interaktioner i den svenska kolonin Nya Sverige (16-1700-talet), disciplin och makt ideologi i svenska gruvområden i Sapmi (16-1700-talet), kolonial insamling och kunskapsskapande och genusbaserade upplevelser i Danska Västindien (18-1900-talet).

Jag är en av redaktörerna för tidskriften Settler Colonial Studies.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Magdalena Naum

Universitetslektor

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post magdalena.naumark.luse

Telefon 046–222 79 42

Rum LUX:A221

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03