Person

Torbjörn Ahlström

Professor

  • Historisk osteologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post torbjorn.ahlstromark.luse

Telefon 046–222 79 46

Mobil 073–434 34 20

Rum LUX:A223

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag föddes 1965 i Hagfors, Värmland, där jag växte upp. Min grundutbildning påbörjades 1985 vid Stockholms universitet och min grundexamen omfattade historisk osteologi, arkeologi, geovetenskap samt evolutionär biologi. Jag disputerade 1994 i Stockholm på avhandlingen ”Landmark Morphometrics and Osteology”, som behandlade geometrisk morfometri inom biologisk antropologi. Som osteolog har jag varit verksam vid Statens historiska museum och Riksantikvarieämbetet. Jag har undervisat i ämnet alltsedan 1994, först vid Stockholms universitet och nu vid Lunds universitet. Som forskare har jag varit verksam vid Stockholms, Göteborgs och Lunds universitet, och som gästforskare vid Odense universitet.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
  • Ledamot, Lärarförslagsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna
Torbjörn Ahlström

Professor

  • Historisk osteologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post torbjorn.ahlstromark.luse

Telefon 046–222 79 46

Mobil 073–434 34 20

Rum LUX:A223

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03