Person

Hans Andersson

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Jag kom till Lund 1987 som professor i medeltidsarkeologi efter Erik Cinthio. Jag började min yrkesbana på landsarkivet i Göteborg och Göteborgs historiska museum. 1977 blev jag länsantikvarie i Göteborgs och Bohus län. På museet hade jag ansvaret för medeltidsmaterialet men kom ganska tidigt också in i museets kulturminnesvårdsarbetet. Mina universitetsstudier resulteradet först i en fil kand med latin, klassisk fornkunskap, nordisk fornkunskap och historia. Min licentiatavhandling behandlade latinska termer för medeltida städer. Under göteborgstiden blev jag också ledare för projektet Medeltidsstaden. Mina fortsatta forskningar kom framför allt att röra den medeltida urbaniseringen och den medeltida landsbygden. Så ser fortfarande min forskarprofil ut trots att jag pensionerades 2001.
Jag var dekan för humanistiska fakulteten 1992-1999 och ordförande för området för humaniora och teologi 1992-1999. Jag blev hedersdoktor i Lund 2001.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag deltar i det tvärvetenskapliga projektet Järnet och riksbildningen 1150-1350, som administreras av Jernkontoret och leds av professor Bengt Berglund, Chalmers i Göteborg. den uppsats jag skrivit om städernas roll i järnhanteringen kommer att publiceras i en delrapport från projektet i Med hammare och fackla 2010. Som en utveckling av den uppsatsen har jag fått medel från Vitterhetsakademien för att tillsammans med GAL, Riksantikvarieämbetet, undersöka slagg, som kommit fram vid arkeologiska undersökningar i Visby och Lödöse.

Jag har också påbörjat att i en skrift sammanfatta forskningen kring den medeltida urbaniseringen i Skandinavien. Den är fortfarande i sitt begynnelseskede.

Böcker (2 st)

Redaktörskap (5 st)

Artiklar (6 st)

Bokkapitel (17 st)

Recensioner (3 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Övriga uppdrag och meriter

Hans Andersson

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia