Person

hans.anderssonark.luse | 2014-06-17
Hans Andersson

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post hans.anderssonark.luse

Jag kom till Lund 1987 som professor i medeltidsarkeologi efter Erik Cinthio. Jag började min yrkesbana på landsarkivet i Göteborg och Göteborgs historiska museum. 1977 blev jag länsantikvarie i Göteborgs och Bohus län. På museet hade jag ansvaret för medeltidsmaterialet men kom ganska tidigt också in i museets kulturminnesvårdsarbetet. Mina universitetsstudier resulteradet först i en fil kand med latin, klassisk fornkunskap, nordisk fornkunskap och historia. Min licentiatavhandling behandlade latinska termer för medeltida städer. Under göteborgstiden blev jag också ledare för projektet Medeltidsstaden. Mina fortsatta forskningar kom framför allt att röra den medeltida urbaniseringen och den medeltida landsbygden. Så ser fortfarande min forskarprofil ut trots att jag pensionerades 2001.
Jag var dekan för humanistiska fakulteten 1992-1999 och ordförande för området för humaniora och teologi 1992-1999. Jag blev hedersdoktor i Lund 2001.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Hans Andersson

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post hans.anderssonark.luse

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03