Person

Susanne Berndt Ersöz

Universitetslektor

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post susanne.berndt_ersozklass.luse

Telefon 046–222 79 34

Rum LUX:A124

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är disputerad (2004) och antagen som docent (2012) vid Stockholms universitet. Jag disputerade på en avhandling om frygiska klipphelgedomar, och därefter har jag lett ett flertal olika forskningsprojekt som behandlat religion och kult i det östra Medelhavsområdet med tonvikt på Mindre Asien under järnåldern (ca 1000-300 f Kr).

Förutom forskning har jag även undervisat och handlett studenter vid Stockholms universitet inom antikens kultur och samhällsliv och konstvetenskap, samt tjänstgjort vid det Brittiska arkeologiska institutet i Ankara. Jag är delaktig i två utgrävningar i Turkiet, där ansvarar jag för publicering av väggmålningar från persisk tid i Gordion och för publicering av graffiti och ”pot marks” från den frygiska bosättningen på Kerkenes Dag.

Sedan hösten 2018 är jag verksam som lektor vid Lunds universitet, samtidigt som jag bedriver forskning inom mitt senaste projekt VR-finansierade projekt, Rituell kastrering under antiken.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Susanne Berndt Ersöz

Universitetslektor

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post susanne.berndt_ersozklass.luse

Telefon 046–222 79 34

Rum LUX:A124

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03