Person

Jerry Rosengren

Doktorand

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post jerry.rosengrenluhm.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Den tredje uppgiften möter det tredje språket – en metodutveckling av arkeologins bildbruk utifrån exemplet Skånes järnålder
Avhandlingen avser dels att tvärvetenskapligt undersöka och diskutera förutsättningarna för arkeologisk bildkommunikation samt att utveckla ett lexivisuellt bildkompendium riktad till en intresserad allmänhet och arkeologistudenter. Viktiga underliggande frågor i avhandlingsarbetet är t ex: Hur har arkeologisk information kring Skånes järnålder tidigare visualiserats i trycksaker?

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jerry Rosengren

Doktorand

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post jerry.rosengrenluhm.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-03