Person

eva.rystedtklass.luse | 2015-06-12
Eva Rystedt

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post eva.rystedtklass.luse

Utbildad vid Stockholms universitet, forskarassistent vid Lunds universitet 1984-1990, professor vid samma universitet sedan 1996. En kortare tid anställd vid Medelhavsmuseet i Stockholm. Under åren 1986-87 forskningsvistelse i Tyskland som innehavare av ett stipendium från Alexander von Humboldt-stiftelsen.

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är den figurativa bilden i den antika världen och omständigheterna, både de konkret/tekniska och de bredare samhälleliga, kring bilders tillblivelse och användning: hur, när, varför? I vår tid sker bildproduktion utifrån mycket annorlunda förutsättningar och behov än förr - vi behöver reflektionen kring förmoderna bildvärldar.

Mina allmänna intressen i antiken ligger både på arkeologiska och historiska fält. Jag har fältarkeologisk erfarenhet från Etrurien (Mellanitalien). Mina akademiska studier har omfattat också latin och grekiska. Jag har handlett nio doktorander med mycket skilda avhandlingsinriktningar.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Ledamot av HSFRs (senare Vetenskapsrådets) Ämnesråd för Humaniora och Samhällsvetenskap 1999-2005. Ledamot av Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien sedan år 2000. Tidigare ledamot av styrelsen för det Svenska Institutet i Rom och styrelsen för det Svenska Institutet i Athen. Nuvarande ledamot av Publikationsnämnden för de Svenska Instituten i Rom och Athen, liksom av styrelsen för Fondazione Famiglia Rausing vid Svenska Institutet i Rom. Ledamot av Områdesgruppen för forskning om förmodernitet (OFFF) inom Riksbankens Jubileumsfond (RJ) (2006>). Initiativtagare samt redaktör tillsammans med professor Jan von Bonsdorff, Uppsala, för den av OFFF finansierade Humanistportalen, som sprider information om svensk forskning om förmodernitet (http://humanistportalen.konstvet.uu.se).

Eva Rystedt

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post eva.rystedtklass.luse

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03