SI-Ledare VT 2024

SI-Ledare för grundkursen och fortsättningskursen i arkeologi

Mitt namn är Elna och jag kommer vara SI-ledare för grundkursen och fortsättningskursen i arkeologi under VT24. Sen tidigare har jag en kandidat i engelsk språkvetenskap från Lunds Universitet, där jag även var SI-ledare i grundkursen. Jag tog min kandidat i arkeologi nu i höstas och ska läsa masterskurser i vår.

Jag är särskilt intresserad av stenåldern, främst mesolitikum och skrev därför min kandidat inom ämnet. Det jag tycker är mest spännande med arkeologi är hur artefakter kan hjälpa oss komma närmare forntida människor och bidra till en bättre förståelse för dem och hur deras samhällen såg ut. Jag har också stor passion för flinta och för att vara i fält. Därför hoppas jag i framtiden kunna jobba som uppdragsarkeolog och vara med på många utgrävningar.

SI - Ledare för kursen Humanosteologi och bioarkeologi

Mitt namn är Caroline Sjöberg Wenehed och jag kommer att vara SI-ledare för studenterna som ska läsa Humanosteologi och bioarkeologi under vårterminen 2024. Jag har en tidigare kandidat inom arkeologi från Göteborgs universitet och just nu gör jag klart min kandidat inom osteologi från Lunds universitet. När jag började studera arkeologi var jag helt inställd på att bli arkeolog men efter att ha gått båda grundkurserna inom osteologi insåg jag att jag hellre vill bli osteolog. Det är något som är så spännande att kunna bedöma hur en människa eller ett djur har levt bara genom att studera skelettet. Jag är även ordförande i studentföreningen KNUT som arrangerar olika evenemang för studenter på institutionen. I framtiden hoppas jag att kunna jobba som osteolog, antingen inom uppdragsarkeologi eller i samarbete med polisen.

SI-Ledare för grund och fortsättningskurs i antikens kultur och samhällsliv

Mitt namn är Asrar och jag kommer vara SI-ledare för Antikens kultur och samhällsliv under VT-24. Jag har tidigare studerat både grund och fortsättningskursen i AKS och även skrivit en kandidatuppsats i ämnet. Jag ska nu studera latin och arkeologi innan jag fortsätter mina studier inom AKS på masternivå. 

Jag har alltid älskat antiken och insuper ivrigt kunskap kring allt om den antika världen, från grekisk mytologi till romersk politik. Det ska bli roligt och spännande att fortsätta utforska antiken tillsammans med andra studenter under SI-passen, och jag ser verkligen fram emot det.
 

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2024-01-09