Person

Doktorand

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post robert.bergman_carterhist.luse

Telefon 046–222 79 38

Rum LUX:A112

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är sedan hösten 2019 doktorand inom historisk arkeologi.

Mina tidigare studier har varit riktade mot tidigmodern tid med en specialisering mot kritpipor och rökningens historia. Min kandidatuppsats handlade om rökning och kritpipor ur ett genus- och intersektionalitetsperspektiv, och min masteruppsats utforskade vidare tolkningspotentialer för kontextuellt utgrävda kritpipor från Kv. Gesällen i Kalmar. Sedan hösten 2014 har jag på frilansbasis även analyserat kritpipsfynd åt uppdragsarkeologin.

Min forskning handlar nu om sociala föreskrifter kring rökning och kritpipor i Sverige under tidigmodern tid, som hämtas ur skriftligt källmaterial och bildmaterial från 1600-talet till 1800-talet och hur dessa bör förstås i koppling till arkeologiska spår av rökning i form av kritpipor. Jag arbetar även med utveckling av analyser och registreringsmetodik för fynd av kritpipor och andra tobaksrelaterade föremål.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Doktorand

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post robert.bergman_carterhist.luse

Telefon 046–222 79 38

Rum LUX:A112

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03