Person

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Pensionär sedan nov 2009, kan jag nu koncentrera mig på forskning. Jag har dock ändå lite undervisning. Jag skapade och startade ett mentorsprogram på Humanistiska-teologiska fakulteten 2001 som jag ledde fram till nov 2009. Den är nu en integrerad del av fakulteten i alla institutioner. Jag arbetar kvar inom den i ett utvärderingsprojekt.
Mitt huvud intresseområde är den egeiska bronsåldern, där jag har koncentrerat mig på olika aspekter på materiell kultur och samhället, bla keramik, statistiska analyser, metall och metallurgi (spec tenn), handel och kontakter, handelsruter, hantverksspecialisering och samhället, socialdynamik och –struktur, och färgsymbolik. I sökandet bla efter tennkällor och dess implikationer för Bå kontakter och handel har jag använt mig mycket av naturvetenskapliga metoder/analyser. Att arbete med det egeiska området har också lett mig till Egypten och Främre Orienten, men även central och norra Europa, och ner i tiden till järnåldern i alla dessa områden.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Förändringen från sten till metall i Grekland var i början bara en skift i material, men så fort bronsproduktionen uppfanns uppstod problem också eftersom tennmalm inte finns naturligt i Grekland. Var kom tennet (Sn) som använts på Kreta och fastlandet ifrån? Vilka var tillskaffningsmekanismer? Hur fungerade handelssystemet? Ändrades källorna genom tiden och vad var implikationerna? För att lösa detta var det nödvändigt först och främst att etablera vilka Sn-källor användes under bronsåldern. En tillfredställande metod behövdes som kunde provenansbestämma Sn och Sn-malm genom naturvetenskapliga analyser eftersom det inte finns skriftliga källor. Olika metoder testades, primärt spårämnesanalys och isotopidentifikation. Spårämnesanalyser fungerade inte bra. Isotopanalys fungerade bättre--vi fann (i motsats till gängse tro om isotopisk likhet)att Sn isotoper varierade geografiskt. Vi fann också dock att Sn i en och samma plats kunde variera internt, ett fenomen som omöjliggör
användandet av 'fingeravtrycktsmetod' för malmkällorna för att matcha det till SN-isotoperna i Sn- eller bronsföremål. Forskningen pågår--när och om detta löses, kan resultaten appliceras till den egeiska BA för att svara på frågor om handel och kontakt. Detta andra steg kräver en djupstudie på socialstrukturen och de ekonomiska faktorerna i alla käll- och mottagarsamhällena genom tid för att förstå ytbytesmekanismerna - denna pågår också.

Böcker (3 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (10 st)

Konferensbidrag (10 st)

Recensioner (2 st)

Övriga uppdrag och meriter

Styrelsen Svenska Institutet i Aten
Styrelsen Lund Universitetets konstförening Lundensia
Fakultetens samordnare, SI-Mentorsprogram 2001-2009

2004 Lund Universitetet, Förenade Studentkårens Pedagogiska Priset

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia