Person

Forskare

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post carole.gillisklass.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Pensionär sedan nov 2009, kan jag nu koncentrera mig på forskning. Jag har dock ändå lite undervisning. Jag skapade och startade ett mentorsprogram på Humanistiska-teologiska fakulteten 2001 som jag ledde fram till nov 2009. Den är nu en integrerad del av fakulteten i alla institutioner. Jag arbetar kvar inom den i ett utvärderingsprojekt.
Mitt huvud intresseområde är den egeiska bronsåldern, där jag har koncentrerat mig på olika aspekter på materiell kultur och samhället, bla keramik, statistiska analyser, metall och metallurgi (spec tenn), handel och kontakter, handelsruter, hantverksspecialisering och samhället, socialdynamik och –struktur, och färgsymbolik. I sökandet bla efter tennkällor och dess implikationer för Bå kontakter och handel har jag använt mig mycket av naturvetenskapliga metoder/analyser. Att arbete med det egeiska området har också lett mig till Egypten och Främre Orienten, men även central och norra Europa, och ner i tiden till järnåldern i alla dessa områden.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Redaktörskap (4 st)

Artiklar (2 st)

Bokkapitel (10 st)

Konferensbidrag (10 st)

Recensioner (2 st)

Övriga uppdrag och meriter

Styrelsen Svenska Institutet i Aten
Styrelsen Lund Universitetets konstförening Lundensia
Fakultetens samordnare, SI-Mentorsprogram 2001-2009

2004 Lund Universitetet, Förenade Studentkårens Pedagogiska Priset

Forskare

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post carole.gillisklass.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30