Fusk och plagiat

Självklart får man inte fuska på inlämningsuppgifter och tentor. Det vet alla. Men ibland kan det vara svårt, särskilt som ny student, att veta vilka krav som ställs. Se därför till att du genom din utbildning får information kring vad som gäller för till exempel referat och källhänvisningar i uppsatser och på tentor.

  • Om du citerar från böcker, andra studenters texter, internettexter o dyl. MÅSTE du alltid tydligt ange källan. Det är ALDRIG tillåtet att kopiera andras texter rakt av och presentera dem som sina egna.

  • Vid skriftliga tentamina, hemuppgifter och liknande, ska du följa de anvisningar som finns och övrig information som du får av skrivvakter och lärare.

Enligt Högskoleförordningen (10 kap, 1 §) får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som "med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas". Det innebär att universitetet har rätt att stänga av en student från studierna under kortare eller längre tid, samt meddela CSN. Läs mer om sk disciplinförseelser på LU:s sidor: 

Skriva & referera

Råd, tips och användbara länkar och resurser från HT-biblioteken
Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2023-09-12