lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Redaktörskap (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (2 st)
Förord (2 st)
Konferensbidrag (4 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Övrigt (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Peder Flemestad

Doktorand
Antikens kultur och samhällsliv
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post peder.flemestadklass.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30