Hedersdoktorer

Hedersdoktorer en titel som Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet tilldelat följande personer, för deras vetenskapliga insatser och betydelse för ämnena vid Institutionen för arkeologi och antikens historia

Johannes Lepiksaar, Naturhistoriska museet i Göteborg, Historisk osteologi, 1988

Helen Clarke, London, Medeltidsarkeologi, 1991

Giovanni Colonna, La Sapienza universitetet i Rom, Antikens kultur och samhällsliv, 1993

Rolf Petré, Arkeologiska institutionen vid Lunds universitet, Arkeologi, 1996

Verner Alexandersson, Köpenhamns universitet, Historisk osteologi, 1998

Hans Andersson, Arkeologiska institutionen, Lunds universitet, Medeltidsarkeologi, 2000

Richard Bradley, University of Reading, Arkeologi, 2002

Torsten Capelle, Ur- u. Frühgeschichtliche Archäologie, Münster, Arkeologi, 2005

Barbara Scholkmann, Eberhard-Karls Universität i Tübingen, Historisk arkeologi, 2007

Nanna Noe Nyegaard, Köpenhamns universitet,Historisk osteologi, 2008

Finn Ole Sonne Nielsen, Bornholm museum, Rønne, Arkeologi och Historisk arkeologi, 2009

Ulla Lund Hansen, lektor emerita, Saxo-Instituttet, Köpenhamns universitet, Arkeologi, 2014

Pia Bennike, Köpenhamns universitet, Historisk osteologi, 2015

Jens Vellev, Aarhus universitet, Historisk arkeologi 2016

Helle Vandkilde Aarhus universitet, arkeologi, 2019

Penelope Davies, University at Austin, Texas, Antikens kultur och samhällsliv 2021

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2021-01-08