Person

sandra.fritzark.luse | 2022-08-25
Sandra Fritz

Projektassistent

  • Historisk osteologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post sandra.fritzark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag har läst diverse kurser inom framförallt förhistorisk arkeologi och historisk osteologi vid Lunds Universitet där jag även tagit kandidatexamen (2019) och masterexamen (2021) inom historisk osteologi. Jag har arbetat ett par år inom uppdragsarkeologin i både Sverige och Danmark och har då utfört osteologiska analyser blandat med fältarkeologi och projektledning. Mina specialintressen ligger inom forntida hälsa hos människor och djur och även inom demografiska förändringar och förflyttningar. Jag är osteolog i Hallen på höjden-projektet som utreder funktion och händelser i samband med den hallbyggnad som upptäckts vid tidigare undersökningar. Projektet kommer fortgå i fyra år med start hösten 2022.

Sandra Fritz

Projektassistent

  • Historisk osteologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post sandra.fritzark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03