Person

Sara Williamsson

Doktorand

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post sara.williamssonark.luse

Telefon 046–222 94 75

Rum LUX:A110

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Hösten 2021 påbörjade jag min doktorandutbildning i historisk arkeologi. I mitt avhandlingsarbete vill jag undersöka hur obesuttnas bebyggelse från perioden 1650 – 1940-tal är placerade i landskapet. Dvs, hur ser det ut där torp, backstugor, gatehus och dylik bebyggelse varit placerad? Fanns det en medveten strategi vid valet av plats och vem valde platsen? Hur organiserade man platsen och hur förhöll man sig till andra landskapselement, så som vägar, äldre lämningar och gränsmarkeringar?

Jag vill också utveckla metoder för medborgarforskning gällande torpen. Det finns ett stort intresse och engagemang för lämningstypen hos allmänheten, t.ex. hembygdsföreningar besitter ofta en god kunskap om de lokala torpen. Hur kan den bättre tas tillvara i ett vetenskapligt sammanhang?

Mitt undersökningsområde är Brönnestad socken, i norra Skåne, med jämförande exempel från hela Sverige.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

2011 - 2021 Kulturpedagog/hembygdskonsulent Skånes hembygdsförbund

2012-2013 Kulturpedagog, projektet Dalby kloster - alla tiders mötesplats

2013-2014 Projektledare, projektet Dalby kloster - från ord till handling

Sara Williamsson

Doktorand

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post sara.williamssonark.luse

Telefon 046–222 94 75

Rum LUX:A110

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03