Person

Lovisa Brännstedt

Forskare

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post lovisa.brannstedtklass.luse

Telefon 046–222 69 20

Rum LUX:A219

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är född 1983 och uppvuxen i Göteborg. Efter att ha studerat historia och latin vid Lunds universitet disputerade jag 2016 i antikens kultur och samhällsliv på avhandlingen Femina princeps. Livia's position in the Roman state, en studie av fundamenten till Livias position som Roms första kejsarinna. Avhandlingen belönades med Hainska pristet 2017. Efter att ha studerat hur maktpositioner skapas ville jag efter disputationen studera motsatsen: kvinnor som begår motståndshandlingar gentemot kejsarmakten, och jag leder nu forskningsprojektet Romerska kvinnor inför rätta. Makt och motstånd i antikens Rom, finansierat av Vetenskapsrådet. Jag har även varit verksam som gästforskare vid Durham University i Storbritannien.

Jag är verksamhetsledare för Humtank och har tidigare varit ledamot av bland annat Universitetsstyrelsen, Fakultetsstyrelsen, Forskningsnämnden och Historiska museets styrelse och jag tycker mycket om att föreläsa och delta i sammanhang även utanför universitetet.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Lovisa Brännstedt

Forskare

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post lovisa.brannstedtklass.luse

Telefon 046–222 69 20

Rum LUX:A219

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03