lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är född 1983 och uppvuxen i Göteborg. Efter att ha studerat historia och latin vid Lunds universitet disputerade jag 2016 i antikens kultur och samhällsliv på avhandlingen Femina princeps. Livia's position in the Roman state, en studie av fundamenten till Livias position som Roms första kejsarinna. Avhandlingen belönades med Hainska pristet 2017. Efter att ha studerat hur maktpositioner skapas ville jag efter disputationen studera motsatsen: kvinnor som begår motståndshandlingar gentemot kejsarmakten, och jag leder nu forskningsprojektet Romerska kvinnor inför rätta. Makt och motstånd i antikens Rom, finansierat av Vetenskapsrådet. Jag har även varit verksam som gästforskare vid Durham University i Storbritannien.

Jag har har varit ledamot av bland annat Universitetsstyrelsen, Fakultetsstyrelsen, Forskningsnämnden, Lunds Doktorandkår och Historiska museets styrelse och jag tycker mycket om att föreläsa och delta i sammanhang även utanför universitetet.

Forskning

Om forskningen

Min avhandling handlar om den politiska kulturen under augusteisk tid och i synnerhet om Livia Drusillas status inom denna. Det övergripande syftet med avhandlingen är att ringa in och studera de fundament som Livias politiska status vilade på - hennes auctoritas. Det kommer jag att göra genom att studera henne i tre olika roller; som mater, amica och patrona samt diva och hur de utvecklas över tid. Det är dynamiken mellan Livias roller och status som är intressant, och som jag tror är det som ackumulerar Livias auctoritas och som ger henne möjlighet att styra omständigheterna för acceptans och hyllning av henne själv i en ej tidigare sedd politisk roll. Detta har även givit avhandlingens disposition, där kapitlen är indelade efter Livias roller som diskuteras kronologiskt och processuellt utifrån hur hennes status ändras. Det som gör hennes status legitim är den fides som hon får från sina vänner och klienter, framförallt uttryckt i kulten av henne. Detta sammantaget är vad som skapar Livias auctoritas, för vilken gensvaret är lika viktigt som hennes handlingar.

Jag arbetar i stor utsträckning med ett epigrafisk material från runt om det romerska imperiet och inskrifter är ytterligare ett forskningsintresse. Jag är medlem av ett epigrafiskt nätverk för svenska och italienska forskare.

Slutligen är det är svårt att studera Livia, porträtterad i TV-serier som Rome och I, Claudius, utan att bli intresserad av historiebruk och antikens framställning i modern populärkultu

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (1 st)
Bokkapitel (7 st)
Konferensbidrag (1 st)
Recensioner (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (9 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Undervisning våren 2019

Lovisa Brännstedt

Forskare
Antikens kultur och samhällsliv
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post lovisa.brannstedtklass.luse

Telefon 046–222 69 20

Rum A219

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk