lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade i historisk osteologi i maj 2018 med avhandlingen "Health, cattle and ploughs - Bioarchaeological consequences of the Secondary Products Revolution in southern Sweden, 2300-1100 BCE", där jag studerade hur människors diet och hälsa påverkats av en agropastoral intensifiering i stenålderns slutskede och bronsålderns början.

Min forskning berör olika aspekter av diet och hälsa i forntida populationer. Jag är särskilt intresserad av teman som trauma och våld, vård, munhälsa, kroppslängd och demografi. För närvarande ligger mitt forskningsfokus på konsekvenser av våld för både individ och samhälle, både tidsmässigt nära skadetillfället och lång tid efter. Jag jobbar också med undersökningar av hälsa i en järnåldersstad på Peloponnesos i Grekland.

Forskning

Avslutade projekt

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Pedagogiska meriter:

- Kursansvar och lärare på SASH73 "Health and diet through human history", 7,5 hp, 2019

- Handledare masteruppsatser, 2019

- Handledare kandidatuppsatser, 2018

- Handledare masteruppsats, 2018

- Kursansvar och lärare på grundkurs i bioarkeologi, 30 hp, 2018

- Kursansvar och lärare på grundkurs i arkeozoologi, 30 hp, 2017

- Kursansvar och lärare på kursen "The Dawn of European Culture" 2012.

- Lärare och delkursansvarig på fortsättningskursen i arkeologi, skriftlig uppgift 2012.

- Lärare på kursen "Health and Diet through Human History" 2013, 2014, 2015, 2016.

- Högskolepedagogisk grundkurs, 3 hp, 2012

- Högskolepedagogisk fortsättningskurs, 4,5 hp, 2015.

Övriga meriter:

- Redaktör för Svenska Arkeologiska Samfundets nyhetsbrev Gjallarhornet sedan 2016.

- Styrelseledamot i Svenska Arkeologiska Samfundet sedan 2015.

Anna Tornberg

Forskare
Historisk osteologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post anna.tornbergark.luse

Rum LUX A020

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30