Person

anna.tornbergark.luse | 2024-03-14
Anna Tornberg

Forskare

  • Historisk osteologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post anna.tornbergark.luse

Telefon 046–222 69 38

Rum LUX:A020

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag disputerade i historisk osteologi i maj 2018 med avhandlingen "Health, cattle and ploughs - Bioarchaeological consequences of the Secondary Products Revolution in southern Sweden, 2300-1100 BCE", där jag studerade hur människors diet och hälsa påverkats av en agropastoral intensifiering i stenålderns slutskede och bronsålderns början.

Min forskning berör olika aspekter av diet och hälsa i forntida populationer. Jag är särskilt intresserad av teman som trauma och våld, vård, munhälsa, kroppslängd och demografi. Mitt nuvarande forskningsprojekt syftar till att nå kunskap och förståelse om frekvenser av och mönster gällande våld och krigföring i Sydskandinavisk sen mellanneolitikum. Jag jobbar också med undersökningar av hälsa i en järnåldersstad på Peloponnesos i Grekland.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Pedagogiska meriter:

- Kursansvar och lärare på SASH73 "Health and diet through human history", 7,5 hp, 2019, 2020, 2021.

- Lärare grundkurs arkeologi: Bronsåldern, 6 hp, 2019, 2021.

- Handledare masteruppsatser, 2019, 2020, 2021.

- Handledare kandidatuppsatser, 2018, 2019, 2020.

- Handledare masteruppsats, 2018

- Kursansvar och lärare på grundkurs i bioarkeologi, 30 hp, 2018

- Kursansvar och lärare på grundkurs i arkeozoologi, 30 hp, 2017, 2019.

- Kursansvar och lärare på kursen "The Dawn of European Culture" 2012.

- Lärare och delkursansvarig på fortsättningskursen i arkeologi, skriftlig uppgift 2012, 2021.

- Lärare på kursen "Health and Diet through Human History" 2013, 2014, 2015, 2016.

- Högskolepedagogisk grundkurs, 3 hp, 2012

- Högskolepedagogisk fortsättningskurs, 4,5 hp, 2015.

Övriga meriter:

- Redaktör för Svenska Arkeologiska Samfundets nyhetsbrev Gjallarhornet sedan 2016.

- Styrelseledamot i Svenska Arkeologiska Samfundet sedan 2015.

Anna Tornberg

Forskare

  • Historisk osteologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post anna.tornbergark.luse

Telefon 046–222 69 38

Rum LUX:A020

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03