lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Efter avlagd fil kand 1975 fick jag arbete vid Riksantikvarieämbetet som byggnadsantikvarie på Lyckeby slottsruin och så var min ännu pågående borgforskning påbörjad. 1979-83 ledde jag de arkeologiska utgrävningarna framför Riksdagshuset i Stockholm. Avhandlinsarbetet presenterades i boken ”Stockholms tre borgar” 1988. Jag arbetade till och från för RAÄ fram till 1988. Museichef vid LUHM 1988-2002. Under denna period var jag med och grävde Silbojocks silverhytta, byggde upp en vikingarida experimentby och 1986 påbörjades projektet Norra Skånes Medeltid vilket ännu löper. Järn- och tjärproduktionens historia, borgar, vägar kolonisationsförlopp mm kom att ingå. Under en längre tid har arbeten gjorts i Finjasjöområdet där borgmiljöer och nu senast en storgård/centralplats undersökts. Storgården synes ha haft en omfattande kreatursproduktion som ledde in på oxanvändning och transporter av olika slag. För närvarande utgör transporten av stenen till Lunds Domkyrka forskningsobjektet.

Forskning

Pågående projekt

Om forskningen

Arbetar med den medeltida kolonisationen av de skånska allmänningsskogarna.  Andra intressen är utmarksbruk, järnproduktion, väghistoria, stenbrott och stentransport. Därmed också stenbyggnation och kyrkohistoria.

Publikationer

Böcker (6 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (2 st)
Bokkapitel (7 st)
Konferensbidrag (2 st)
Recensioner (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 st)
Övrigt (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Anders Ödman

Docent
Historisk arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post anders.odmanark.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30