Person

anders.odmanark.luse | 2014-06-17
Anders Ödman

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post anders.odmanark.luse

Efter avlagd fil kand 1975 fick jag arbete vid Riksantikvarieämbetet som byggnadsantikvarie på Lyckeby slottsruin och så var min ännu pågående borgforskning påbörjad. 1979-83 ledde jag de arkeologiska utgrävningarna framför Riksdagshuset i Stockholm. Avhandlinsarbetet presenterades i boken ”Stockholms tre borgar” 1988. Jag arbetade till och från för RAÄ fram till 1988. Museichef vid LUHM 1988-2002. Under denna period var jag med och grävde Silbojocks silverhytta, byggde upp en vikingarida experimentby och 1986 påbörjades projektet Norra Skånes Medeltid vilket ännu löper. Järn- och tjärproduktionens historia, borgar, vägar kolonisationsförlopp mm kom att ingå. Under en längre tid har arbeten gjorts i Finjasjöområdet där borgmiljöer och nu senast en storgård/centralplats undersökts. Storgården synes ha haft en omfattande kreatursproduktion som ledde in på oxanvändning och transporter av olika slag. För närvarande utgör transporten av stenen till Lunds Domkyrka forskningsobjektet.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Anders Ödman

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post anders.odmanark.luse

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03