Person

asa.berggrenark.luse | 2024-01-03
Åsa Berggren

Universitetslektor

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Studierektor

  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post asa.berggrenark.luse

Rum LUX:A121

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är universitetslektor i arkeologi och undervisar på grund- och avancerad nivå. Jag är även studierektor vid institutionen. Efter studier i arkeologi på grundnivå 1992–1995 vid Lunds universitet disputerade jag 2010 på en avhandling med titel ”Med kärret som källa – om begreppen offer och ritual inom arkeologin”. Jag är sedan 2022 docent i arkeologi.

Mina forskningsområden omfattar kopplingen mellan teori och praktik samt metodutveckling inom arkeologisk fältpraktik, t.ex. av digital praktik, med fokus på hur de digitala metoderna påverkar den arkeologiska kunskapsprocessen.

Jag har främst varit inriktad på neolitiska lämningar, t.ex. våtmarksdeponeringar. Min teoretiska inriktning är handlingsteori, ritualteori och teorier om material kultur. Efter över 25 år som verksam inom uppdragsarkeologin i Skåne är jag även intresserad av uppdragsarkeologins utveckling och förutsättningar.

Jag undervisar bl.a. om stenålder och teori, har hand om fältkurser samt handledning av uppsatser.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Åsa Berggren

Universitetslektor

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Studierektor

  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post asa.berggrenark.luse

Rum LUX:A121

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03