Person

asa.berggrenark.luse | 2022-11-28
Åsa Berggren

Universitetslektor

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post asa.berggrenark.luse

Rum LUX:A225

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är universitetslektor i arkeologi och undervisar på grund- och avancerad nivå. Jag genomgick studier i arkeologi på grundnivå 1992–1995 vid Lunds universitet där jag även disputerade 2010 på en avhandling med titel ”Med kärret som källa – om begreppen offer och ritual inom arkeologin”. Jag är sedan 2022 docent i arkeologi.

Mina forskningsområden omfattar kopplingen mellan teori och praktik samt metodutveckling inom arkeologisk fältpraktik, t.ex. av digital praktik, med fokus på hur de digitala metoderna påverkar den arkeologiska kunskapsprocessen.

Jag har främst varit inriktad på neolitiska lämningar, t.ex. våtmarksdeponeringar. Min teoretiska inriktning är handlingsteori, ritualteori och teorier om material kultur. Efter över 25 år som verksam inom uppdragsarkeologin i Skåne är jag även intresserad av uppdragsarkeologins utveckling och förutsättningar.

Jag undervisar på kurser bl.a. om stenålder, teori och praktik. Jag har även hand om fältkurser samt handledning av uppsatser.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (2 st)

Artiklar (17 st)

Bokkapitel (7 st)

Konferensbidrag (2 st)

Rapporter (3 st)

Recensioner (3 st)

Undervisning

Åsa Berggren

Universitetslektor

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post asa.berggrenark.luse

Rum LUX:A225

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-03