Person

Henrik Gerding

Professor

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post henrik.gerdingklass.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är professor i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet. Efter att ha studerat bland annat matematik, arkitektur och klassiska språk, disputerade jag 2002 i antikens kultur och samhällsliv. Avhandlingen utgjorde en byggnadsarkeologisk undersökning av ett romerskt gravmonument. Jag hade en postdok-tjänst vid Royal Holloway College i London 2003-2004, varefter jag fick anställning som forskarassistent vid Institutionen för arkeologi och antik historia i Uppsala. Under en tid hade jag, vid sidan av min forskning, uppdraget som studierektor och 2008 antogs jag som docent vid historisk-filosofiska fakulteten i Uppsala. Våren 2010 återvände jag till Lunds universitet där jag varit verksam som forskare och universitetslektor. Min forskning kretsar kring antik arkitektur och jag driver för närvarande forskningsprojekt rörande den tidiga användningen av bränt tegel vid Medelhavet, den antika grekiska staden Hermione respektive Forum Romanum i Rom.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (3 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (13 st)

Bokkapitel (15 st)

Konferensbidrag (4 st)

Rapporter (1 st)

Working papers (2 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (2 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Undervisning

Henrik Gerding

Professor

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post henrik.gerdingklass.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-03