Publikationer

Böcker (5 av 200 st)

Redaktörskap (5 av 106 st)

Artiklar (5 av 671 st)

Bokkapitel (5 av 746 st)

Förord (5 av 5 st)

Encyklopediartiklar (5 av 15 st)

Konferensbidrag (5 av 157 st)

Rapporter (5 av 105 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (1 av 1 st)

Recensioner (5 av 240 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 156 st)

Tidningsartiklar (5 av 34 st)

Övrigt (5 av 20 st)

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2022-05-20