Publikationer

Böcker (5 av 200 st)

Redaktörskap (5 av 105 st)

Artiklar (5 av 629 st)

Bokkapitel (5 av 721 st)

Förord (3 av 3 st)

Encyklopediartiklar (5 av 12 st)

Konferensbidrag (5 av 147 st)

Rapporter (5 av 97 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (1 av 1 st)

Recensioner (5 av 230 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 152 st)

Tidningsartiklar (5 av 34 st)

Övrigt (5 av 18 st)

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2022-05-20