Publikationer

Böcker (5 av 196 st)

Redaktörskap (5 av 103 st)

Artiklar (5 av 614 st)

Bokkapitel (5 av 713 st)

Förord (3 av 3 st)

Encyklopediartiklar (5 av 12 st)

Konferensbidrag (5 av 146 st)

Rapporter (5 av 95 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (1 av 1 st)

Recensioner (5 av 225 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 151 st)

Tidningsartiklar (5 av 34 st)

Övrigt (5 av 16 st)

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2022-05-20