lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 180 st)

Redaktörskap (5 av 102 st)

Artiklar (5 av 527 st)

Bokkapitel (5 av 661 st)

Förord (1 av 1 st)

Encyklopediartiklar (5 av 12 st)

Konferensbidrag (5 av 120 st)

Rapporter (5 av 89 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (1 av 1 st)

Recensioner (5 av 196 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 125 st)

Tidningsartiklar (5 av 25 st)

Övrigt (5 av 10 st)