lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Publikationer

Böcker (5 av 175 st)

Redaktörskap (5 av 99 st)

Artiklar (5 av 484 st)

Bokkapitel (5 av 584 st)

Förord (1 av 1 st)

Encyklopediartiklar (5 av 6 st)

Konferensbidrag (5 av 92 st)

Rapporter (5 av 85 st)

Working papers (1 av 1 st)

Recensioner (5 av 170 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 94 st)

Tidningsartiklar (5 av 20 st)

Övrigt (5 av 8 st)