Publikationer

Böcker (5 av 202 st)

Redaktörskap (5 av 106 st)

Artiklar (5 av 654 st)

Bokkapitel (5 av 741 st)

Förord (5 av 5 st)

Encyklopediartiklar (5 av 14 st)

Konferensbidrag (5 av 154 st)

Rapporter (5 av 101 st)

Working papers (2 av 2 st)

Översättningar (1 av 1 st)

Recensioner (5 av 239 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 153 st)

Tidningsartiklar (5 av 34 st)

Övrigt (5 av 20 st)

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2022-05-20