Till dig som ska läsa vid institutionen för arkeologi och antikens historia 2021/2022

hand med flinta sten

Gör en sen anmälan till kurs HT 2021!

Skulptur

Nu kan du söka til vårens kurser 2022!

Postdoktor i antikens kultur och samhällsliv

Om ämnet Antikens kultur och samhällsliv är ett periodstudium inriktat mot de äldre Medelhavskulturerna. Tonvikten ligger på de grekiska och romerska kulturerna under historisk och förhistorisk tid, liksom vid förbindelselinjerna mellan dessa och kulturerna i Egypten, Västasien och Europa no.

Läs mer om tjänsten här

Postdoktor i arkeologi – Den tidiga stenålderns landskap i Sydskandinavien

Forskningsprojekt Vi utlyser nu en tvåårig anställning som postdoktor som ska söka rekonstruera den tidiga stenålderns landskap i regionen runt Kattegatt. Kattegatt-regionen var central i den postglaciala återkoloniseringen av norra Europa efter en tid av stora klimatsvängningar som påverkad

Läs mer om tjänsten här

Bokhylla med pärmar

Bloggen! Allt om dina studier!

Läs mer

Studenter på kulle

Läs om våra kurser

Grön kulle

Master's programme

Bärbar dator

ZOOM, Canvas och studentportal

Läs mer om våra digitala verktyg.

Uppåkra hus

Hallen på höjden

I Uppåkra väntar hallen på höjden på att bli undersökt. Nu söker institutionen medel från donatorer för att genomföra den spännande grävningen. Se mer av projektet på youtoube!

Gammalt smycke från Uppåkra

Nyckeln till Uppåkra

Digitalisering av ett unikt kulturarv

Logotype för DarkLab

DARK Lab

The laboratory for digital archaeology

En målning från pompeji

Pompeii

Välkommen till Svenska Pompeii projektet

Bild på logotype för LAR

Lund Archaeological Review in Open Access

Bild på logotype

ArchaeoBalt project

Kalendarium