lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

   

  Vi har nåtts av den sorgliga nyheten att Erik Cinthio avled på nyhetsafton, nästan 98 år gammal, efter en kort tids sjukdom. [...]

  2018-12-17

  Faraonsk gravkammare hittad av svenskt arkeologteam i Gebel el Silsila

  Det svensk-egyptiska utgrävningsteamet i Gebel el Silsila, som leds av arkeologerna Maria Nilsson och John Ward vid Lunds universitet, har funnit en intakt faraonsk gravkammare – den första på den [...]

  2018-12-03

  Föreståndare för svenskt-amerikanskt institut och framstående dansk arkeolog blir hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten

  Bruce Karstadt, föreståndare för American Swedish Institute i Minneapolis, och Helle Vandkilde, professor i arkeologi vid Aarhus universitet, utses till hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten vid [...]

  2018-11-06

  Anna-Stina Ekedahl spikar sin licentiatavhandling i antiken och kulturens samhällsliv.

  ”Reproduktiv hälsa, medel till förståelse av kvinnors villkor i antikens Rom – En studie genom antika källor och u-landsanalogi.” [...]