lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

   

  The 24 volume of Lund Archaeological Review (LAR), 2018, is under production and we are now accepting suggestions for articles for publication in LAR 2019. [...]

  2019-01-07

  Erik Cinthio till minne

  Vi har nåtts av den sorgliga nyheten att Erik Cinthio avled på nyhetsafton, nästan 98 år gammal, efter en kort tids sjukdom. [...]

  2018-12-17

  Faraonsk gravkammare hittad av svenskt arkeologteam i Gebel el Silsila

  Det svensk-egyptiska utgrävningsteamet i Gebel el Silsila, som leds av arkeologerna Maria Nilsson och John Ward vid Lunds universitet, har funnit en intakt faraonsk gravkammare – den första på den [...]

  2018-12-03

  Föreståndare för svenskt-amerikanskt institut och framstående dansk arkeolog blir hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten

  Bruce Karstadt, föreståndare för American Swedish Institute i Minneapolis, och Helle Vandkilde, professor i arkeologi vid Aarhus universitet, utses till hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten vid [...]