Ny som student

LUX terminstart

Antagen till kurs HT 2023

Information till dig som studerar vid HT-fakulteterna

En utsträckande hand

Service och stöd

Information om vilka stödresurser som finns under din studietid vid Lunds universitet.

Böcker liggandes på varandra med en penna i mitten

Examination och tentamen - nytt för HT 2023

LUX utegård

Antagningen är öppen för att söka kurs till VT 2024

Studenter samlade och tittar på föremål

Ny fortsättningskurs i Arkeologi

I vår är det sista gången som fortsättningskursen (ARKA22) ges så som den ser ut nu. Om du har läst grundkursen ARKA21 och vill läsa fortsättningskursen till den är det nu i vår som gäller.

Arkeologi studenter samlade

Ny grundkurs i Arkeologi

Nu går det att ansöka till vår nya grundkurs i arkeologi. Under kursen studeras alla förhistoriska perioder, från stenålder till vikingatid, med föremålsstudier, exkursioner och föreläsningar.

Svenska institutet i Rom

Arkeologisk kurs vid Svenska institutet i Rom

Arkeologisk kurs vid Svenska Institutet i Rom (AN2076) är en kurs i antikens kultur och samhällsliv på avancerad nivå (15 hp). 

Läs mer här hur du gör din ansökan

Bokhylla med pärmar

Bloggen! Allt om dina studier!

Blandad information som berör er studietid.

Läs mer

Utbildningsutbud

Studenter på kulle

Läs om våra kurser

Grön kulle

Master's programme

Bärbar dator

ZOOM, Canvas och studentportal

Läs mer om våra digitala verktyg.

Forskning

En målning från pompeji

Pompeii

Välkommen till Svenska Pompeji-projektet

Bild på logotype för LAR

Lund Archaeological Review in Open Access

ArchaeoBalt logga

Facebook - ArchaeoBalt project

Logga hallen på höjden

Hallen på höjden

Logotype för DarkLab

DARK Lab

Laboratoriet för Digital Arkeologi 

Kalendarium