lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

”Medeltida stadsaristokrati: världsligt frälse i de skånska landskapens städer.” [...]

2020-02-27

Arkeologisk turiststråk växer fram i järnåldersmänniskornas spår

Efter ett och ett halvt år börjar det arkeologiska EU­-­­sam­arbetet ArcheoBalt bära frukt. Projektet, som ska ta fram en arkeologisk rutt i södra Östersjö­området, har gjort att arkeologerna vid LU [...]

2020-02-12

Partikelacceleratorer avslöjar nya detaljer om kulturarvet

De nya forskningsanläggningarna i Lund, MAX IV och ESS, erbjuder kraftfulla analyser och en upplösning ner på atom- och molekylnivå. [...]

2020-02-04

Penelope Davies - Ny gästprofessor vid institutionen

Institutionen har glädjen att välkomna Penelope Davies som Hedda Andersson-professor! Penelope doktorerade i klassisk arkeologi vid Yale University och innehar nu en professur i konsthistoria [...]