lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

Tema för det tionde numret av Gränsløs är skeppsvraket Gribshunden, även kallat Griffen, Gripen och Gripshunden, dess kontext och dansk-svenska kopplingar. [...]

2019-10-21

Stort RJ anslag till Maria Nilsson!

Avkodande av det förflutna: en studie av gåtfulla märkningssystem, deras skapare och betydelser [...]

2019-10-09

Anders Althins Stiftelse delar ut 100 000 kr

Fil. mag. Paul Eklöv Pettersson, Arkeologiska institutionen, Lunds Universitet och Fil. mag. Joen Loeffler, Historiska museet vid Lunds universitet, tilldelas 60 000 kronor för projektet [...]

2019-09-11

Antikens kultur och samhällsliv firar 110 år 18 september!

Välkommen på jubileumsseminarium! [...]