Logga viking

Tracing Transitions – The 41st Interdisciplinary Viking Symposium

Lund, 28 May 2024

Läs mer här

Byggnad i Athen

Fördjupningskurs i det antika Greklands arkeologi vid Svenska institutet i Athen (15 hp)

Kurs på avancerad nivå, HT 2024

Läs mer om tjänsterna här

Två studenter sitter utanför LUX och pratar

Gör en sen anmälan till vårens kurser!

Antagningen är öppen för att göra en sen anmälan till kurser våren 2024!

Gör din ansökan här

Ny som student

Lux biblioteket

Antagen till kurs 2024

Information till dig som studerar vid HT-fakulteterna

Studenter studerar utsikt

Service och stöd

Information om vilka stödresurser som finns under din studietid vid Lunds universitet.

Böcker liggandes på varandra med en penna i mitten

Examination och tentamen - nytt för HT 2023

Bokhylla med pärmar

Bloggen! Allt om dina studier!

Blandad information som berör er studietid.

Läs mer

Utbildningsutbud

Studenter på kulle

Läs om våra kurser

Studenter

Master's programme

Bärbar dator

Studentkonto, lärplattform och Zoom

Forskning

En målning från pompeji

Pompeii

Välkommen till Svenska Pompeji-projektet

Bild på logotype för LAR

Lund Archaeological Review in Open Access

ArchaeoBalt logga

Facebook - ArchaeoBalt project

Logga hallen på höjden

Hallen på höjden

Logotype för DarkLab

DARK Lab

Laboratoriet för Digital Arkeologi