Information om workshop

Upcoming workshop on advanced 3D archaeological documentation and linked open data!

Read more here

Byggnad i Athen

Fördjupningskurs i det antika Greklands arkeologi vid Svenska institutet i Athen (15 hp)

Kurs på avancerad nivå, HT 2024

Läs mer här

Logga viking

Tracing Transitions – The 41st Interdisciplinary Viking Symposium

Lund, 28 May 2024

Läs mer här

Ny som student

Lux biblioteket

Antagen till kurs 2024

Information till dig som studerar vid HT-fakulteterna

Studenter studerar utsikt

Service och stöd

Information om vilka stödresurser som finns under din studietid vid Lunds universitet.

Böcker liggandes på varandra med en penna i mitten

Examination och tentamen

Nytt för HT 2023 -  anmälan till salstentamen

Bokhylla med pärmar

Bloggen! Allt om dina studier!

Blandad information som berör er studietid.

Läs mer

Utbildningsutbud

Studenter på kulle

Läs om våra kurser

Studenter

Master's programme

Bärbar dator

Studentkonto & lärplattform

Forskning pågår

Bulverket

Magasinfynd kan lösa gåtan med medeltida bygget i sjön

Vikinga färd

Lever vikingaliv för att få fram data till avhandlingen

Universitetshuset

Mats Roslund håller föredrag om Uppåkra på "De Svenska Historiedagarna"

En målning från pompeji

Pompeii

Välkommen till Svenska Pompeji-projektet

Bild på logotype för LAR

Lund Archaeological Review in Open Access

ArchaeoBalt logga

Facebook - ArchaeoBalt project

Logga hallen på höjden

Hallen på höjden

Logotype för DarkLab

DARK Lab

Laboratoriet för Digital Arkeologi