lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Susanne Gustafsson, arkivhanterare, katalogadministratör, skyddsombud

046–222 79 40

Martin Hansson, prefekt

046–222 79 39


Administration

Fredrik Ekengren, studierektor

046–222 79 36

Susanne Gustafsson, utbildningsadministratör

046–222 79 40

Marie Hoen, bibliotekarie

046–222 31 87

Agneta Ormes, studievägledare

046–222 45 15

Adele Persson, ekonom, inköpssamordnare

046–222 79 98


Antikens kultur och samhällsliv

Susanne Berndt Ersöz, universitetslektor

046–222 79 34

Lovisa Brännstedt, forskare

046–222 69 20

Penelope Davies, professor

Anna-Stina Ekedahl, doktorand

Peder Flemestad, doktorand

Reneé Forsell, forskare

Henrik Gerding, docent

046–222 79 31

Carole Gillis, forskare

Niklas Hillbom, forskare

Fanny Kärfve, doktorand

Karin Lundqvist, forskare

Maria Nilsson, forskare

073–338 25 52

Hampus Olsson, doktorand

046–222 69 23

Richard Olsson, doktorand

Paavo Roos, professor emeritus

Eva Rystedt, professor emerita

Thomas Staub, forskare

Rikke Thomsen, doktorand

Valentina Vassallo, doktorand

Johan Vekselius, forskare

John Ward, amanuens

Örjan Wikander, professor emeritus

Per Östborn, forskare


Arkeologi

Håkan Aspeborg, doktorand

Åsa Berggren, universitetslektor

Tony Björk, doktorand

Nicolo Dell'Unto, docent, universitetslektor

046–222 31 86

Paola Derudas, doktorand

Domenica Dininno, gästforskare

Fredrik Ekengren, universitetslektor

046–222 79 36

Brendan Foley, forskare

Susan Hydén, doktorand

Birgitta Hårdh, professor emerita

Kristina Jennbert, professor emerita

Giacomo Landeschi, forskare

Lars Larsson, professor emeritus

Mikael Larsson, forskare

046–222 36 20

Andreas Nilsson, doktorand

046–222 30 88

Björn Nilsson, forskare

Deborah Olausson, professor emerita

Jerry Rosengren, doktorand

Arne Sjöström, doktorand

Johan Sterner, doktorand

Louise Ströbeck, doktorand

Andreas Svensson, doktorand

073–892 68 74

Björn Wallebom, doktorand

010–480 82 62


Historisk arkeologi

Hans Andersson, professor emeritus

Gertie Eriksson, doktorand

Lars Ersgård, docent

Ingrid Gustin, forskare

076–847 78 42

Kenth Hansen, doktorand

046–222 79 45

Martin Hansson, universitetslektor

046–222 79 39

Erik Johansson, doktorand

Jan Kockum, doktorand

Jonas Nordin, lärare

Anders Ohlsson, doktorand

Mats Roslund, professor

046–222 79 43

Lena Strid, doktorand

Joakim Thomasson, doktorand

Jes Wienberg, professor

046–222 49 46

Anders Ödman, docent


Historisk osteologi

Torbjörn Ahlström, professor

046–222 79 46

Adam Boethius, forskare

046–222 69 24

Ylva Bäckström, doktorand

Elisabeth Iregren, professor emerita

Ken Kalling, doktorand

Stella Macheridis, forskare

Lena Nilsson, projektassistent

Erika Rosengren, doktorand

046–222 79 38

Anna Tornberg, forskare