Tjänster

Uppdrag osteologi erbjuder rådgivning, planering, anbud, konsultation, utgrävning, analys, dokumentation, rapportering, provtagning och förmedling. Vilka benprover vore relevanta för era frågeställningar? Vad är möjligt? Vad kostar det? Hur kan ni använda resultaten? Få råd av oss! Vi har koll på prisbilder, utbud och nya möjligheter i kommersiella labb. Vi provtar även ben i våra ändamålsenliga lokaler. Vi redovisar vårt arbete i den form ni väljer, i allt från digital registrering i GIS eller i en enklare databas såsom Microsoft Access, skriftlig rapportering som del av redovisningen av ett arkeologisktutgrävningsprojekt, som del av artikel till vetenskaplig tidskrift, som föredrag, som blogginlägg, med mera. Alla rapporter som produceras av oss är sökbara och arkiverade via LUCRIS, Lunds universitets öppna publikationssystem, och därmed tillgängliga för alla.

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2023-01-13