Forskning

Institutionen omfattar fyra ämnen: arkeologi, historisk arkeologi, historisk osteologi och antikens kultur och samhällsliv. Ämnena har fullständiga kandidat-, och magisterutbildningar som forskarutbildningar. I huvudområdet arkeologi och antikens historia finns en masterutbildning.

Ämnena bildar tillsammans en helhet vad gäller forskning om kulturella förhållanden och förändringar under tidig historiska perioder.

Vi är också inriktade på forskning om kulturarvsfrågor och om bruket av det förflutna i vår samtid.

Ämnenas metoder och källmaterial varierar däremot och i de avseendena kompletterar ämnena varandra liksom geografiska och tidsmässiga perspektiv.

Institutionens forskning är internationellt uppmärksammad. Institutionens medarbetare är involverade i projektsamarbeten i Medelhavsområdet, Tyskland, Lettland, Sydafrika, Sri Lanka, USA och Grönland.

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2022-03-24