Person

Deborah Olausson

Professor emerita

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post deborah.olaussonark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag föddes 1951 i Pittsburgh, Pennsylvania. Jag tog Bachelor of Arts i antropologi vid Beloit College i Wisconsin år 1973. Vid University of California skrev jag sedan en Master of Arts thesis 1975, också i ämnet antropologi men med inriktning på arkeologi. Då var jag knuten till Solvieuxprojektet i Frankrike och min Masters thesis behandlade delar av det materialet. År 1976 flyttade jag till Lund och efter doktorandstudier här lade jag fram avhandlingen år 1983. Titeln på avhandlingen är "Tools and Technology. Lithic technological analysis of Neolithic axe morphology". Jag har haft tjänst som forskarassistent och lektor men även varit studierektor på institutionen och medlem i beredningsgruppen för arkeologi och kulturlandskapsforskning vid Humanistisk Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Deborah Olausson

Professor emerita

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post deborah.olaussonark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03