Person

Deborah Olausson

Professor emerita

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post deborah.olaussonark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag föddes 1951 i Pittsburgh, Pennsylvania. Jag tog Bachelor of Arts i antropologi vid Beloit College i Wisconsin år 1973. Vid University of California skrev jag sedan en Master of Arts thesis 1975, också i ämnet antropologi men med inriktning på arkeologi. Då var jag knuten till Solvieuxprojektet i Frankrike och min Masters thesis behandlade delar av det materialet. År 1976 flyttade jag till Lund och efter doktorandstudier här lade jag fram avhandlingen år 1983. Titeln på avhandlingen är "Tools and Technology. Lithic technological analysis of Neolithic axe morphology". Jag har haft tjänst som forskarassistent och lektor men även varit studierektor på institutionen och medlem i beredningsgruppen för arkeologi och kulturlandskapsforskning vid Humanistisk Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag har länge varit intresserad av hur den förhistoriska människan har värderat sina föremål samt hur vi människor använder tingen både praktiskt och symboliskt. Det intresset har lett mig till en undersökning om hur hantverket har varit organiserat i södra Skandinavien under Neolitikum. Jag arbetar gärna praktiskt med teknologi och har bedrivit en hel del experiment. Jag har ven genomfört undersökningar beträffande de olika sätt som människan har begravt sina döda inom det vi kallar Stridsyxekultur, ca. 2800 - 2350 fKr.

Böcker (4 st)

Redaktörskap (7 st)

Artiklar (26 st)

Bokkapitel (20 st)

Konferensbidrag (6 st)

Rapporter (1 st)

Recensioner (4 st)

Handledning vid Lunds universitet (7 st)

Deborah Olausson

Professor emerita

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post deborah.olaussonark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-03