Person

jes.wienbergark.luse | 2021-09-07
Jes Wienberg

Professor

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post jes.wienbergark.luse

Telefon 046–222 49 46

Rum LUX:A222

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

JES WIENBERG är född 1956 i Silkeborg, Danmark. Började min arkeologiska bana som tonåring, nämligen som amatör och volontär knuten till Silkeborg Museum. Cand phil i medeltidsarkeologi 1983 vid Moesgård, Århus Universitet, med en uppsats om kyrkorna i Tønsberg, Norge. Fil dr 1993 vid Lunds Universitet på en avhandling om gotiseringen av alla ca 2700 sockenkyrkor i medeltidens Danmark.

Vik universitetslektor 1992, universitetslektor 1994, docent 1995 och befordrad till professor 2000 vid Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, Lunds Universitet. Prefekt 1997-2000, 2002-2005; stf prefekt 2007-11. Ämnesansvarig för historisk arkeologi från 2005.

Grävningserfarenhet från Danmark, Norge, Sverige och Estland med allt från stenålder till nyare tid.

Mitt forskningsintresse fokuserar på fem områden: Historisk arkeologi som ämnesdisciplin; kyrkoarkitektur och kyrkoarkeologi i Skandinavien; pseudoarkeologi som fenomen; minnen, monument och minnesmärken; kulturarv och världsarv.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (4 st)

Redaktörskap (11 st)

Artiklar (56 st)

Bokkapitel (49 st)

Förord (1 st)

Rapporter (7 st)

Recensioner (71 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)

Tidningsartiklar (5 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (7 st)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

CV och Bibliografi 2021

Jes Wienberg

Professor

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post jes.wienbergark.luse

Telefon 046–222 49 46

Rum LUX:A222

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-03