Person

jan.kockumark.luse | 2014-06-17
Jan Kockum

Doktorand

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post jan.kockumark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är sedan 2012 doktorand inom ämnet historisk arkeologi, men har en bakgrund inom den antikvariska verksamheten. Här började jag som museilärare för Riksantikvarieämbetet och Björkö/Birka fornlämningsområde. Sedan har jag fortsatt inom uppdragsarkeologin, där jag främst arbetat med perioden yngre järnålder fram till 16/1700-tal och med en stor variation av lämningstyper. Arbetsplatserna har varierat, från Mälardalen och Trondheim till Skåne. Jag är för nuvarande tjänstledig från Kulturen i Lund för att arbeta med min avhandling.

Arbetet med olika tidsepoker och lämningstyper inom det antikvariska fältet har gjort mig intresserad av landskapsutnyttjandets utveckling över tid. Mitt avhandlingsprojekt behandlar olika typer av klosterlandskap i östra Danmark under medeltiden.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Jan Kockum

Doktorand

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post jan.kockumark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03