Uppdrag arkeobotanik

Inom arkeologin använder vi oss av olika tvärvetenskapliga ämnen för att få information om människorna och deras omgivning. Arkeobotanik är studiet av makrofossila växtrester knutna till arkeologiska lämningar. Genom att undersöka växtdelar som fröer och frukter (förkolnade eller bevarade i subfossilt tillstånd) får vi information om hur människor använde växter för mat, medicin, rituella ändamål, foderhantering eller för byggnader inom forna kulturer. Vid arkeologiska undersökningar ger makrofossilt växtmaterial möjlighet till att undersöka boplatsers försörjning och för att rekonstruera vegetation och de sätt som människor samverkade med deras miljö. Uppdrag arkeobotanik tar emot beställningsuppdrag på arkeobotaniska analyser och konsultation. Verksamheten är en del av Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet och har som avsikt att främja forskningen på arkeobotaniskt material, dels genom att prioritera en god vetenskaplig kvalité på analys och rapportering, dels genom att arkeobotaniska rapporter och publikationer i största möjliga mån skall göras tillgängliga via internet. Inom verksamheten finns erfarenhet av många olika typer av arkeologiska kontexter, från nutid till stenåldern. Förutom en arkeobotanisk kompetens, finns erfarenhet och utbildningsbakgrund inom arkeologi. Anknytningen till Lunds Universitet ger kunden en bred kompetensbas och arbeten utförda med en tydlig kvalitetsmedvetenhet i en forskarmiljö med tillgång till omfattande litteratur. Då uppdragsverksamheten bedrivs inom Lunds universitet drivs det inte som ett vinstdrivande företag utan med långsiktig kunskapsuppbyggnad som högsta prioritet.

Kontaktinformation

Uppdrag arkeobotanik

E-post: Mikael.Larssonark.luse                                                                              

Mobil: 0768 - 035681

Postadress: 

Institutionen för arkeologi och antikens historia
Helgonavägen 3, entré D, 223 63 Lund
Hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-10-22