Person

Giacomo Landeschi

Forskare

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Forskningsingenjör

  • Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post giacomo.landeschiark.luse

Telefon 046–22 69 23

Rum
LUX:A015 (forskare)
SOL:L407e (forskningsingenjör)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (forskare)
Box 201, 221 00 Lund (forskningsingenjör)

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)

Giacomo Landeschi är docent i arkeologi och forskare vid Lunds universitet. Han är biträdande direktör av Laboratoriet för Digital Arkeologi DARK Lab och en forskningsingenjör i LU Humanities Lab. Landeschi har ett etablerat internationellt rykte som en ledande forskare inom digital arkeologi, 3D GIS och digitalt informerad sensorisk arkeologi. Sedan 2016 har Landeschi lett ett projekt för att studera utrymme och rörelse i ett pompejanskt hus med hjälp av 3D GIS. Han samordnar nu ett projekt om användningen av AI-baserade metoder för analys av skandinavisk skogsmark. Han är med och leder ett forskningsprojekt som fokuserar på att studera antik urbanism i södra Etrurien. Landeschi var nyligen medförfattare till "Capturing the Senses - Digital Methods for Sensory Archaeologies" (Springer 2023) och "Archaeological 3D GIS" (Routledge 2022). Under 2023 deltog Landeschi som panelmedlem i utvärderingskommittén för ERC Consolidator Grant (SH6 - The Study of Human Past).

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Giacomo Landeschi

Forskare

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Forskningsingenjör

  • Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post giacomo.landeschiark.luse

Telefon 046–22 69 23

Rum
LUX:A015 (forskare)
SOL:L407e (forskningsingenjör)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (forskare)
Box 201, 221 00 Lund (forskningsingenjör)

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03