lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (14 st)
Konferensbidrag (14 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Giacomo Landeschi

Forskare
Arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Forskningsingenjör
Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post giacomo.landeschiark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (forskare)
Helgonabacken 12, Lund (forskningsingenjör)

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (forskare)
Box 201, 221 00 Lund (forskningsingenjör)

Internpost hämtställe
30 (forskare)
20 (forskningsingenjör)