Person

Giacomo Landeschi

Forskare

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Forskningsingenjör

  • Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post giacomo.landeschiark.luse

Telefon 046–22 69 23

Rum
LUX:A015 (forskare)
SOL:L407e (forskningsingenjör)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (forskare)
Box 201, 221 00 Lund (forskningsingenjör)

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)

Giacomo Landeschi är docent i arkeologi och forskare vid Lunds universitet. Hans forskningsintressen inkluderar digital arkeologi, arkeologisk teori och landskapsarkeologi. Hans nuvarande forskning fokuserar på hur digital teknik förbättrar landskaps- och platstolkning och användningen av '3D spatial analysis' för att undersöka den sensoriska dimensionen av det antika rummet. Landeschi var nyligen medförfattare till "Capturing the Senses - Digital Methods for Sensory Archaeologies" (Springer, 2023) och "Archaeological 3D GIS" (Routledge, 2022). 2005 tog han sin magisterexamen vid universitetet i Pisa och sin doktorsexamen vid IMT Institute for Advanced Studies i Lucca. Sedan 2013 är Landeschi verksam vid Lunds universitet där han deltagit i forskningsprojekt som genomförts i Sverige, Italien, Grekland, Egypten och Libanon. Landeschi har undervisat i kurser vid flera institutioner, däribland universitetet i Pisa, Lunds universitet, Umeå universitet och Köpenhamns universitet.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Giacomo Landeschi

Forskare

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Forskningsingenjör

  • Humanistlaboratoriet

Kontaktinformation

E-post giacomo.landeschiark.luse

Telefon 046–22 69 23

Rum
LUX:A015 (forskare)
SOL:L407e (forskningsingenjör)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 192, 221 00 Lund (forskare)
Box 201, 221 00 Lund (forskningsingenjör)

Internpost hämtställe
30 (LUX)
20 (SOL)

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03