Person

lars.larssonark.luse | 2015-05-28
Lars Larsson

Professor emeritus

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post lars.larssonark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är född 1947 i Västra Nöbbelöv, södra Skåne och har blivit min hembygd trogen genom att bo kvar i samma gård som jag föddes. Jag tog en fil. kand i Lund 1969 och disputerade 1978. Sedan alltför många år tillbaka (sedan 1984) är jag professor i arkeologi. Jag gillar lantliv, god mat samt goda viner och att få vara morfarsledig.
Jag har intresserat mig för den äldsta invandringen i Sydskandinavien efter istiden. Har studerat relationerna mellan kust- och inlandsbosättning under äldre stenålder (10.000-6.000 f. Kr.). Ritualer som brandoffer under yngre stenålder (6.000-2.000 F. Kr) är också ett intresse. Var ledare för utgrävningen av en stor, ca. 4000 år gammal gånggrift i södra Portugal. Forskar också i Sydafrika kring den äldsta moderna människan bosättningar för ungefär 85.000 år sedan.

För närvarande ägnar jag merparten av forskningstiden åt Uppåkra – en stor och långvarig bebyggelse från järnåldern (bebodd 100 f.Kr. till 1000 e.Kr.) strax söder om Lund

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Ledare för projektet Middle and Late Stone Age in southern Africa. Projektet har omfattat fältundersökningar i halvgrottor och grottor i norra Zimbabwe och sydvästra Sydafrika. För närvarande är intresset inriktat på att bearbeta fynden från en mindre grotta från Western Cape som utgrävdes 2008. Denna grotta var bebodd för ungefär 85.000 år sedan.

I samarbete med lettisk kollega är sökande ledare för projektet Interdiciplinary project on Zvejnieki Stone Age site and the lake Burtnieku environs (1998–) som omfattar ett flertal analyser av gravfälten och boplatserna vid Zvejnieki i norra Lettland. Under 2005-2009 undersöktes flera gravar och boplatslager som dateras till intervallet 9000-2500 f. Kr.

Jag bedriver forskning kring massbrännoffer från neolitisk tid (6000-2000 f. Kr.). På några få platser i södra och mellersta Sverige har man medvetet bränt sönder redskap av flinta och sten där flera har varit värdefulla importföremål.

I samarbete med kollega är jag ledare för Uppåkraprojektet. Uppåkra beläget några kilometer söder om Lund var bebott ca. 100 f. Kr. till 1000 e. Kr. och den största bosättningen i södra Sverige. Inom ett 40 hektar stort område har lämningar från flera gårdar stora som små påträffats. Här finns bl.a. en kultbyggnad och lämningar av flera stora hallbyggnader som brändes ned under tiden mellan 400 och 700 e. Kr. Uppåkra kan närmast beskrivas som en järnåldersstad

Böcker (1 st)

Redaktörskap (16 st)

Artiklar (86 st)

Bokkapitel (96 st)

Konferensbidrag (7 st)

Rapporter (2 st)

Recensioner (34 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (9 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (8 st)

Övriga uppdrag och meriter

Jag är ledamot av Vetenskapsakademien och Vitterhetsakademien samt dess Förvaltningsutskott. Ledamot av styrelsen för Lunds universitets historiska museum.
Ledamot av Executive Committee och Permanent Committee of the International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences (UISPP).

Lars Larsson

Professor emeritus

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post lars.larssonark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-03