Person

adam.boethiusark.luse | 2018-08-08
Adam Boethius

Forskare

  • Historisk osteologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post adam.boethiusark.luse

Telefon 046–222 69 24

Mobil 073–414 48 25

Rum LUX:A117

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

I mars 2018 disputerade jag på avhandlingen Fishing for ways to thrive, vari jag undersöker fiskets betydelse för människornas liv och samhällen under tidig holocen i södra Skandinavien. Sedan min disputation arbetar jag med ett par forskningsprojekt i vilka jag ämnar undersöka hur organiskt arkeologiskt material bevaras i jorden och vad som sker med våra fornlämningar när vi människor stör dem genom dräneringar, nybyggen, klimatförändringar och surt regn. Jag arbetar även med ett projekt om akvatiska miljöer där jag, genom att applicera ett långtidsperspektiv, ämnar studera vad som har skett i både marina- och sötvattensmiljöer under de senaste 10 000 åren. Jag ämnar undersöka hur fiskbestånden i olika vatten förändrats i takt med klimatfluktuationer och genom mänsklig exploatering. Detta görs för att i slutänden kunna skapa modeller som kan informera oss om vad vi kan förvänta oss i framtiden vid klimatförändringar och vid mänsklig överexploatering av olika fiskarter ochfiskbestånd.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Adam Boethius

Forskare

  • Historisk osteologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post adam.boethiusark.luse

Telefon 046–222 69 24

Mobil 073–414 48 25

Rum LUX:A117

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03