lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Fil. Mag. Arkeologi (Lund Universitet 2004), Fil. Kand. Antikens kultur och samhällsliv (Lunds Universitet 2006), sedan 2015 Doktorand i Arkeologi.

Jag har min bakgrund inom uppdragsarkeologin där jag arbetat med undersökande verksamhet och som konsult runt om i Sverige och Europa i många år. Jag har även arbetat som arkeometallurgisk konsult.

Intresset för metallhantverk har följt som en röd tråd med början i min studietid och fortsatt under hela mitt yrkesliv. Jag har specifikt intresserat mig för blästjärnsframställning, gjuteri och de hantverkstekniker där olika råvaror och moment sammanblandas i manufakturen.

Avhandlingsprojektet behandlar just detta flermetallsmide, dess multimetallitet och roll i urbaniseringsprocesser och formandet av det socioekonomiska klimatet i sen förhistoria. Hantverket beforskas dels genom spatial analys av flermetallsmidesplatser, dels materialanalys av metallhantverksavfall.

Forskning

Om forskningen

Fil. Mag. Arkeologi (Lund Universitet 2004), Fil. Kand. Antikens kultur och samhällsliv (Lunds Universitet 2006), sedan 2015 Doktorand i Arkeologi.

Jag har min bakgrund inom uppdragsarkeologin där jag arbetat med undersökande verksamhet och som konsult runt om i Sverige och Europa i många år. Jag har även arbetat som arkeometallurgisk konsult.

Intresset för metallhantverk har följt som en röd tråd med början i min studietid och fortsatt under hela mitt yrkesliv. Jag har specifikt intresserat mig för blästjärnsframställning, gjuteri och de hantverkstekniker där olika råvaror och moment sammanblandas i manufakturen.

Avhandlingsprojektet behandlar just detta flermetallsmide, dess multimetallitet och roll i urbaniseringsprocesser och formandet av det socioekonomiska klimatet i sen förhistoria. Hantverket beforskas dels genom spatial analys av flermetallsmidesplatser, dels materialanalys av metallhantverksavfall.

Avhandlingsprojektet handleds av Jan Apel (Inst. för Arkeologi och Antikens historia) och Fredrik Ekengren (Inst. förArkeologi och Antikens historia)

Publikationer

Artiklar (3 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (3 st)
Rapporter (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Administrativa uppdrag:

Doktorandrepresentant Institutionsstyrelsen Arkeologi och Antikens Historia VT 2016, HT 2016, VT 2017
Institutionsrepresentant Humanistiska och teologiska doktorandrådet VT 2016, HT 2016, VT 2017
Ledamot Forskarutbildningsnämnden Humanistiska och teologiska fakulteterna HT 2015, VT 2016, HT 2016, VT 2017

Andreas Svensson

Doktorand
Arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post andreas.svenssonark.luse

Telefon 073–892 68 74

Mobil 073–892 68 74

Rum LUX:A220

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar