Utbildningens struktur

Vår utbildning har en programliknande struktur även om den består av fristående kurser. Därmed får du som student stor frihet i att själv forma din examen.

Vi har tre examensnivåer: kandidatexamen, masterexamen och doktorsexamen, och fyra ämnen: Arkeologi, Historisk arkeologi, Antikens kultur och samhällsliv, samt Historisk osteologi.

Som student kan du själv välja vilket av institutionens ämnen du vill ha som fördjupning i din examen. Som ny student ska du först och främst inrikta dig på att ta en kandidatexamen, vilket är den första examensnivån. Kandidatexamen är på 180 högskolepoäng och motsvarar 3 års heltidsstudier.


Exempel på utbildningsgång. Våra ämnen erbjuder en flexibel utbildningsstruktur med fristående kurser som kan kombineras för att skapa den profil just du vill ha.

Så här kan upplägget för en kandidatexamen i något av våra ämnen se ut i detalj:

1. Grundkurs (30 hp). Vanligtvis börjar du med att läsa en grundkurs i något av institutionens fyra ämnen. Grundkurser ges vår och höst.

2. Fortsättningskurs (30 hp). Grundkursen följs av fortsättningskursen i samma ämne. För Historisk osteologi så har vi två kurser på grundnivå som ges vartannat år. För att få behörighet till kandidatkursen (se nedan) med fördjupning i Historisk osteologi krävs att man har studerat båda dessa kurser. Fortsättningskurser ges på vårterminen.

3. Sedan kan du läsa sammanlagt 90 fria högskolepoäng i kurser inom eller utom institutionen. Du rekommenderas att läsa något av institutionens andra ämnens grund- och fortsättningskurser som ett komplement till ditt fördjupningsämne. Detta för att du skall få en fyllig utbildning för de tidsperioder och frågor som intresserar dig. Du kan också läsa kurser vid andra institutioner, även utomlands, och baka in dem i din profil. Möjligheterna är många, så kontakta gärna studievägledaren för att diskutera dina val.

4. Kandidatkurs (30 hp). Detta är kursen du avslutar din kandidatexamen med. Kursen är gemensam för samtliga ämnen vid institutionen och består bl.a. av fältarbete och ett skriftligt examensarbete. Examensarbetet skrivs inom ramen för ditt fördjupningsämne. Kandidatkurser ges på höstterminerna.

För att ta kandidatexamen i något av våra ämnen krävs alltså att du har läst en Grundkurs, en Fortsättningskurs samt en Kandidatkurs i samma ämne. Därutöver ska du ha läst 90 högskolepoäng i andra kurser för att nå upp till det sammanlagda målet om 180 högskolepoäng. Med det här upplägget får du som student stor frihet att forma din egen examen. Har du frågor eller funderingar, kontakta studievägledaren vid institutionen.

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2024-04-24