Uppdrag osteologi

Uppdrag osteologi är en verksamhet fokuserad på osteologisk uppdragsforskning/analysuppdrag, och tar sedan 2009 emot beställningsuppdrag på osteologiska analyser och konsultationer. Verksamheten är en del av Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds Universitet.

Uppdrag Osteologi består av osteologer med specialisering på både människo- och djurben, aktiva inom forskningsfälten historisk osteologi, bioarkeologi och zooarkeologi. Vi har erfarenhet av många olika typer av arkeologiska kontexter från nutid till jägarstenålder. Vi är även aktiva inom arkeologi såväl som i förmedling till allmänheten via universitetet.

Anknytningen till Lunds Universitet ger kunden en bred kompetensbas, effektiv infrastruktur och arbeten utförda med en tydlig kvalitetsmedvetenhet. Då uppdragsverksamheten bedrivs inom Lunds universitet drivs det inte som ett vinstdrivande företag utan med långsiktig kunskapsuppbyggnad som högsta prioritet. Allt arbete kvalitetssäkras genom granskning av högskoleutbildade och forskningsaktiva specialister för att hålla en hög vetenskaplig standard och vara fullt uppdaterat inom forskningsfältet historisk osteologi. Vi har tillgång till en omfattande referenssamling; i samma lokaler har vi även ändamålsenliga labbplatser.

Alla rapporter som skrivs av oss vid Uppdrag osteologi publiceras via rapportserien Reports in Osteology och finns öppet tillgängliga via Lunds universitets forskningsportal.
 

Kontakt

Email: torbjorn.ahlstrom@ark.lu.se
Adress: Institutionen för arkeologi och antikens historia
Box 192, 221 00 Lund

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2023-01-13