Uppdrag osteologi

Uppdrag osteologi är en del av Institutionen för arkeologi och antikens historia och tar sedan 2009 emot beställningsuppdrag på osteologiska analyser och konsultationer.

Uppdrag osteologi består av osteologer med specialisering på både människo- och djurben. Vi har erfarenhet av många olika typer av arkeologiska kontexter från nutid till jägarstenålder.

Vi kan hantera även dåligt bevarat material, såsom hårt fragmenterat, skört eller bränt ben.

Vi är aktiva inom forskningsfälten historisk osteologi, bioarkeologi och zooarkeologi. Således har vi, förutom en osteologisk kompetens, även utbildningsbakgrund som arkeologer. Vi är även aktiva i forskningsvärlden såväl som i förmedling till allmänheten via universitetet.

Uppdrag osteologi är en del av institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet.

Allt arbete kvalitetssäkras genom granskning av högskoleutbildade och forskningsaktiva specialister för att hålla en hög vetenskaplig standard och vara fullt uppdaterat inom forskningsfältet historisk osteologi. Vi har tillgång till en omfattande referenssamling; i samma lokaler har vi även ändamålsenliga nyrenoverade labbplatser.

Anknytningen till Lunds Universitet ger kunden en bred kompetensbas, korta väntetider, effektiv infrastruktur och arbeten utförda med en tydlig kvalitetsmedvetenhet såväl som marknadsmässiga priser.

Då uppdragsverksamheten bedrivs inom Lunds universitet drivs det inte som ett vinstdrivande företag utan med långsiktig kunskapsuppbyggnad som högsta prioritet.

Kontakt

Email: helene.wilhelmsonark.lusetorbjorn.ahlstromark.luse
Address:
Institutionen för arkeologi och antikens historia
Box 192, 221 00 Lund

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2022-03-10