Person

fanny.karfveklass.luse | 2021-11-17
Fanny Kärfve

Doktorand

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post fanny.karfveklass.luse

Mobil 073–393 03 19

Rum LUX:A113

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag är doktorand i Antikens kultur och samhällsliv efter en masterexamen i ämnet vid LU, med bl.a. studier i de klassiska språken och arkeologi.

Med inriktning på klassisk arkeologi har jag deltagit i flertalet svenska och utländska utgrävningar i Grekland, Italien och Cypern. Jag deltar även i Svenska Pompejiprojektet (Italien) sedan 2006, vilket har banat vägen för mitt avhandlingsämne, Greeting the visitor. A contextualising study of fauces-mosaics in Pompeii, om ingångar - fauces, och i synnerhet deras mosaikgolv, till pompejanska privathus.

Som mitt avhandlingsämne visar är jag särskilt intresserad av romersk arkitektur, sedd dels ur ett privat perspektiv, dvs husägarens, dels i en större stadskontext. Min fascination för den antika historien är bred och inkluderar exempelvis egeisk bronsålder och mesopotamisk järnålder.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Suppleant, doktorandrepresentant AKS, styrelsen Svenska institutet i Rom, 2020-

Doktorandrepresentant, institutionsstyrelsen för arkeologi och antikens historia, HT-15
Suppl., doktorandrepresentant, institutionsstyrelsen för arkeologi och antikens historia, läsåret 14/15

Ordförande för SAN, den nationella samarbetsnämnden för antikdoktorander, 2015 - 2017

Redaktionsmedlem för Medusa, svensk tidskrift för antiken. 2014 -
Styrelseledamot i Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner, Lund. 2015 -
Styrelseledamot i Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner, Lund/Sydsvenska avd. 2009 - 2016
Styrelseledamot i Föreningen Antikmuseets Vänner, Lund. 2005 - 2009

Medarrangör av institutionens lunchseminarier mellan HT-13 och VT-16.

Undervisning i egeisk förhistoria på grundkursnivå i AKS HT-15 och VT-16 samt antik ekonomi på fortsättningsnivå VT-18. Undervisning på grundkursnivå 2020-2021 samt på kursen The Emergence of European culture (SASH85)

Fanny Kärfve

Doktorand

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post fanny.karfveklass.luse

Mobil 073–393 03 19

Rum LUX:A113

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-03