Person

fanny.karfveklass.luse | 2022-09-29
Fanny Kärfve

Forskare

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post fanny.karfveklass.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag disputerade våren 2022 i Antikens kultur och samhällsliv vid LU på en avhandling med titeln Greeting the visitor. A contextualising study of fauces-mosaics in Pompeii. I studien behandlas de ingångar, fauces, till atriumhus i Pompeji som var dekorerade med mosaikgolv, med fokus på hur mosaikerna inte bara återspeglade husägarnas syn på ingången som en övergångsyta, utan även fungerade som ett kommunikationsmedel med omvärlden.

Som mitt avhandlingsämne visar är jag särskilt intresserad av romersk stadsarkitektur, vilket har banat vägen för nya forskningsfrågor om Roms hamnstad Ostia.

Med inriktning på klassisk arkeologi har jag deltagit i flertalet svenska och utländska utgrävningar i Grekland, Italien och Cypern. Jag deltar även i Svenska Pompejiprojektet (Italien) sedan 2006. Min fascination för den antika historien är bred och inkluderar exempelvis egeisk bronsålder och mesopotamisk järnålder.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Suppleant, doktorandrepresentant AKS, styrelsen Svenska institutet i Rom, 2020-

Redaktionsmedlem för Medusa, svensk tidskrift för antiken. 2014 -

Ansvarig utgivare för Medusa sedan 2021

Styrelseledamot i Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner, Lund. 2015 -

Styrelseledamot i Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner, Lund/Sydsvenska avd. 2009 - 2016

Styrelseledamot i Föreningen Antikmuseets Vänner, Lund. 2005 - 2009

Undervisning i Antikens kultur och samhällsliv på olika nivåer

Fanny Kärfve

Forskare

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post fanny.karfveklass.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03