Person

Fanny Kärfve

Doktorand

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post fanny.karfveklass.luse

Mobil 073–393 03 19

Rum LUX:A113

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Masterexamen i Antikens kultur och samhällsliv vid LU 2009, doktorand sedan 2012. I min utbildning ingår även studier i bl.a. de klassiska språken och arkeologi.

Med inriktning på klassisk arkeologi har jag deltagit i flertalet svenska och utländska utgrävningar i Grekland, Italien och Cypern. Jag deltar även i Svenska Pompejiprojektet (Italien) sedan 2006, vilket har banat vägen för mitt avhandlingsämne, Greeting the visitor in Pompeii. Roman fauces mosaics contextualised, om ingångar - fauces, och i synnerhet deras mosaikgolv, till pompejanska privathus.

Som mitt avhandlingsämne visar är jag särskilt intresserad av romersk arkitektur, sedd dels ur ett privat perspektiv, dvs husägarens, dels i en större stadskontext. Min fascination för den antika historien är bred och inkluderar exempelvis egeisk bronsålder och mesopotamisk järnålder.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

I min avhandling, Greeting the visitor. Roman fauces mosaics contextualised, ämnar jag studera ingångarna, fauces, till de privata husen i den romerska staden Pompeji. I ca 30 atriumhus dekoreras golven av svartvita mosaiker, både figurativa (isht. djur) och icke-figurativa (geometriska mönster och blomster) motiv. Somliga är ytterligare dekorerade med latinska inskrifter. Utifrån kronologiska och geografiska perspektiv (golvens åldrar och husens placering i staden) vill jag undersöka husägarens möjliga uppvisning av status. Till min hjälp använder jag mig av teoribildningar hämtade från sociologi och kulturgeografi, vid sidan om de konstvetenskapliga perspektiven.

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Suppleant, doktorandrepresentant AKS, styrelsen Svenska institutet i Rom, 2020-

Doktorandrepresentant, institutionsstyrelsen för arkeologi och antikens historia, HT-15
Suppl., doktorandrepresentant, institutionsstyrelsen för arkeologi och antikens historia, läsåret 14/15

Ordförande för SAN, den nationella samarbetsnämnden för antikdoktorander, 2015 - 17

Redaktionsmedlem för Medusa, svensk tidskrift för antiken. 2014 -
Styrelseledamot i Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner, Lund. 2015 -
Styrelseledamot i Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner, Lund/Sydsvenska avd. 2009 - 2016
Styrelseledamot i Föreningen Antikmuseets Vänner, Lund. 2005 - 2009

Medarrangör av institutionens lunchseminarier mellan HT-13 och VT-16.

Undervisning i egeisk förhistoria på grundkursnivå i AKS HT-15 och VT-16 samt antik ekonomi på fortsättningsnivå VT-18.

Fanny Kärfve

Doktorand

  • Antikens kultur och samhällsliv
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post fanny.karfveklass.luse

Mobil 073–393 03 19

Rum LUX:A113

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30