Tjänster

Institutionen för arkeologi och antikens historia erbjuder genom Uppdrag arkeobotanik analys på makrofossilt växtmaterial. Vi finns även till hands i samband med fältuppdrag för rådgivning med provtagningsstrategier. Dessutom kan vi hjälpa till med att plockar ut material med låg egenålder för 14C-datering liksom rådgivning angående fynd av fossilt växtmaterial. Arkeobotanisk analys: Analys av fossilt växtmaterial utförs i huvudsak på växtdelar som fröer, sädeskorn, frukter, agnrester och knölar, förkolnade eller bevarade i subfossilt tillstånd. Makroanalysen visar i första hand vilka grödor som odlats, hanterats och processats på platsen. Analysen och dess målsättning anpassas efter beställarens behov och aktuella frågeställningar för att möta så hög standard som möjligt. Resultat från analysen sammanfattas i en rapport till beställaren där resultat och tolkningar presenteras. Konsultation i fält: Vid behov kommer vi ut och hjälper till att tolka kontexter lämpliga för fossilt växtmaterial. Vi kan även medverka i fält och ansvara för insamling av prover och flottering under fältarbetet. Vid större utgrävningar kan exempelvis provscanning (potentialbedömning) ske löpande under fältarbetet för översiktlig bedömning av prover för urval till analys.

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2023-02-15