Person

brendan.foleyark.luse | 2021-03-22
Brendan Foley

Forskare

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post brendan.foleyark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Artiklar (15 st)

Bokkapitel (2 st)

Encyklopediartiklar (2 st)

Konferensbidrag (5 st)

Recensioner (2 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Brendan Foley

Forskare

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post brendan.foleyark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-03