lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Artiklar (13 st)
Bokkapitel (2 st)
Encyklopediartiklar (2 st)
Konferensbidrag (5 st)
Recensioner (2 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Brendan Foley

Forskare
Arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post brendan.foleyark.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30