Person

Nicolo Dell'Unto

Universitetslektor, docent

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post nicolo.delluntoark.luse

Telefon 046–222 31 86

Mobil 073–808 97 78

Rum
LUX:A122 (universitetslektor)
A122 (docent)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag studerade arkeologi vid universitetet i Rom “La Sapienza”, och efter en viss tid arbete som forskarassistent vid Institutionen för teknik inom kulturarvet, ITABC-CNR Italien, började jag en doktorsexamen i teknik och förvaltning av kulturarv vid “Institute for advance studies” Lucca, Italien.
Efter doktorsexamen arbetade jag som Post Doc och lärare vid University of California, Merced. I september 2009 flyttade jag till Sverige, där jag började en forskning vid Institutionen för Design Science och vid HumLab. Senare kom jag till Institutionen för Arkeologi och Antikens Historia i Lund.

För närvarande är jag ansvarig för kurser i Landskapets Arkeologi och Digital Arkeologi.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (2 st)

Artiklar (23 st)

Bokkapitel (17 st)

Konferensbidrag (20 st)

Övrigt (3 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Nicolo Dell'Unto

Universitetslektor, docent

  • Arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post nicolo.delluntoark.luse

Telefon 046–222 31 86

Mobil 073–808 97 78

Rum
LUX:A122 (universitetslektor)
A122 (docent)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-03