lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag studerade arkeologi vid universitetet i Rom “La Sapienza”, och efter en viss tid arbete som forskarassistent vid Institutionen för teknik inom kulturarvet, ITABC-CNR Italien, började jag en doktorsexamen i teknik och förvaltning av kulturarv vid “Institute for advance studies” Lucca, Italien.
Efter doktorsexamen arbetade jag som Post Doc och lärare vid University of California, Merced. I september 2009 flyttade jag till Sverige, där jag började en forskning vid Institutionen för Design Science och vid HumLab. Senare kom jag till Institutionen för Arkeologi och Antikens Historia i Lund.

För närvarande är jag ansvarig för kurser i Landskapets Arkeologi och Digital Arkeologi.

Forskning

Om forskningen

Min forskning är främst inriktad på utvecklingen av digitala metoder för undersökning och analys av arkeologiska sammanhang. Framför allt är jag intresserad om hur användningen av ny teknik såsom: Laser Scanner, Photogrammetry, GIS och Virtual Reality, kan påverka sättet hur vi undersöka och uppfattar det förflutna.

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (19 st)
Bokkapitel (16 st)
Konferensbidrag (18 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Nicolo Dell'Unto

Universitetslektor, docent
Arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post nicolo.delluntoark.luse

Telefon 046–222 31 86

Mobil 073–808 97 78

Rum A122

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar