Person

Elisabeth Iregren

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Jag inspirerades till vidare studier av lärare i Sundbyberg. Jag valde att studera zoologi och paleontologi. Arkeologi mötte jag senare, inför min forskarutbildning i det nya ämnet historisk osteologi.
 Jag har arbetat vid museum i Stockholm (1973-86) och var lärare vid institutionen 1986 - 2011.

Jag är dels intresserad av de nordiska däggdjuren som människor jagat och dels av människan som social och samhällelig varelse. Det senare ledde till projektet Medeltidens människor. Ett stort intresse rör befolkningsgruppers biologiska bakgrund och förhållandet mellan kulturell och biologisk etnicitet. Sörsamiska projetet focuserade på detta.
Ett annat fokus är etiska frågor inom arkeologi och osteologi. Dels har jag undervisat i etik på avancerad nivå, dels förberett forskningprojekt kring den anatomiska samlingen vid LU och dels har jag debatterat samlingar av människor både inomvetenskapligt och i skilda media. År 2013 föreläste jag vid en etikkommitté i Oslo.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Under åren har jag arbetat mycket med medeltida barn, deras växt, omvårdnad och hälsa. Många studentuppsatser jag lett har fokuserat på barn i stad och på landsbygd. Ett viktigt mål för mig är att sammanfatta vår kunskap och publicera mer om medeltida barn.

Avslutade projekt: Det stora projektet Medeltidens människor, stött av forskningsrådet, har avslutats genom publicering av en antologi vid KVHAA (se Iregren, Alexandersen, Redin 2009).

Pågående
Barnen i Västerhus. Kost, ålder, tillväxt.

Samiska björngravar
Arbete i nära samarbete med norska Sametinget.

Människa, minne, moral/Kropp, minne, moral
Den anatomiska samlingen vid LU ska studeras ur ett brett tvärvetenskapligt perspektiv. Löper inte.

Initierat projekt
Molecular confirmation of 1700’s plague in S. Sweden. Ingen finansiering f.n. men samarbete med Bramanti pågår.
Projektgrupp: Torbjörn Ahlström, LU; Caroline Arcini, Riksantikvarieämbetet, UV-Syd, Lund; Barbara Bramanti, Universität Mainz; Gisela Grupe, Ingrid Wiechmann, Ludwig-Maximilians-Universität München; Elisabeth Iregren, LU; Robert Lindemann, University of California; Bodil E.B. Persson, Historiska Institutionen, LU.

Redaktörskap (6 st)

Artiklar (8 st)

Bokkapitel (7 st)

Konferensbidrag (3 st)

Rapporter (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Under 2013 har jag fr.a. arbetat med tre teman: etik, samisk björnritual och hundens historia. Jag har föreläst i etik - dels vid museet i Simrishamn och dels vid en etikkommitté i Oslo. Som anställd vid norska Sametinget har jag dokumenterat björngravar i Nordnorge. Rapportarbete pågår. När det gäller hundens historia är detta ett stort intresse, som också får sitt utlopp genom populärvetenskapliga föreläsningar. Vidare har jag varit sakkunnig vid två docentutnämningar vid universitet i Finland. Jag avslutar f.n. ett redaktörskap för en volym med artiklar i etik vid institutionen.

Elisabeth Iregren

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia