Person

Elisabeth Iregren

Professor emerita

  • Historisk osteologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post elisabeth.iregrenark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag inspirerades till vidare studier av lärare i Sundbyberg. Jag valde att studera zoologi och paleontologi. Arkeologi mötte jag senare, inför min forskarutbildning i det nya ämnet historisk osteologi.
 Jag har arbetat vid museum i Stockholm (1973-86) och var lärare vid institutionen 1986 - 2011.

Jag är dels intresserad av de nordiska däggdjuren som människor jagat och dels av människan som social och samhällelig varelse. Det senare ledde till projektet Medeltidens människor. Ett stort intresse rör befolkningsgruppers biologiska bakgrund och förhållandet mellan kulturell och biologisk etnicitet. Sörsamiska projetet focuserade på detta.
Ett annat fokus är etiska frågor inom arkeologi och osteologi. Dels har jag undervisat i etik på avancerad nivå, dels förberett forskningprojekt kring den anatomiska samlingen vid LU och dels har jag debatterat samlingar av människor både inomvetenskapligt och i skilda media. År 2013 föreläste jag vid en etikkommitté i Oslo.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Redaktörskap (6 st)

Artiklar (7 st)

Bokkapitel (7 st)

Konferensbidrag (3 st)

Rapporter (1 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Under 2013 har jag fr.a. arbetat med tre teman: etik, samisk björnritual och hundens historia. Jag har föreläst i etik - dels vid museet i Simrishamn och dels vid en etikkommitté i Oslo. Som anställd vid norska Sametinget har jag dokumenterat björngravar i Nordnorge. Rapportarbete pågår. När det gäller hundens historia är detta ett stort intresse, som också får sitt utlopp genom populärvetenskapliga föreläsningar. Vidare har jag varit sakkunnig vid två docentutnämningar vid universitet i Finland. Jag avslutar f.n. ett redaktörskap för en volym med artiklar i etik vid institutionen.

Elisabeth Iregren

Professor emerita

  • Historisk osteologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post elisabeth.iregrenark.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30