Person

martin.hanssonark.luse | 2023-05-31
Martin Hansson

Universitetslektor

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Prefekt

  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post martin.hanssonark.luse

Telefon 046–222 79 39

Mobil 070–221 54 98

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (universitetslektor)
Helgonavägen 3, LUX - Hus A, Lund (prefekt)

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Rum LUX:A111

Jag tog en fil kand med arkeologi och medeltidsarkeologi som huvudämne vid Lunds universitet 1989. Min avhandling om det medeltida frälsets framväxt, dess borgar och huvudgårdar i Smålands inland, blev klar 2001. Under många år växlade jag mellan att arbeta med uppdragsarkeologi, museiverksamhet och forskning. År 2010 blev jag docent. Sedan hösten 2012 är jag lektor i historisk arkeologi vid institutionen. Åren 2013 till 2017 var jag studierektor, sedan 2018 är jag prefekt.

Vid institutionen undervisar jag i historisk arkeologi med särskilt ansvar för byggnadsarkeologi. Jag har tidigare undervisat vid Högskolan på Gotland samt vid Linnéuniversitetet.

Jag har skrivit ett par populärvetenskapliga böcker, senast boken ”Medeltida borgar. Maktens hus i Norden” (2011) och några år tidigare ”Det medeltida Småland. En arkeologisk guidebok” (2008).

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Martin Hansson

Universitetslektor

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Prefekt

  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post martin.hanssonark.luse

Telefon 046–222 79 39

Mobil 070–221 54 98

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (universitetslektor)
Helgonavägen 3, LUX - Hus A, Lund (prefekt)

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Rum LUX:A111

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03