Person

martin.hanssonark.luse | 2024-01-02
Martin Hansson

Universitetslektor

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post martin.hanssonark.luse

Telefon 046–222 79 39

Mobil 070–221 54 98

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sedan hösten 2012 är Martin Hansson lektor i historisk arkeologi vid institutionen. Hans avhandling, som blev klar 2001, behandlade det medeltida frälset och dess borgar och huvudgårdar i Smålands inland. Under många år växlade han mellan att arbeta med uppdragsarkeologi, museiverksamhet och forskning, ofta i arbetsledande position. År 2010 blev han docent. Han har haft ledningsuppdrag vid institutionen, studierektor åren 2013 till 2017, och som prefekt åren 2018 till 2023.

Vid institutionen undervisar han i historisk arkeologi med särskilt ansvar för byggnadsarkeologi. Hans forskning berör oftast landskap och byggnader, främst medeltida borgar och residens, men även de obesuttnas bebyggelse. Han har skrivit ett par populärvetenskapliga böcker för Historiska Media, ”Medeltida borgar. Maktens hus i Norden” (2011) och ”Det medeltida Småland. En arkeologisk guidebok” (2008).

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Martin Hansson

Universitetslektor

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post martin.hanssonark.luse

Telefon 046–222 79 39

Mobil 070–221 54 98

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03