Person

martin.hanssonark.luse | 2018-01-05
Martin Hansson

Universitetslektor

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Prefekt

  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post martin.hanssonark.luse

Telefon 046–222 79 39

Mobil 070–221 54 98

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (universitetslektor)
Helgonavägen 3, LUX - Hus A, Lund (prefekt)

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Rum LUX:A111

Jag tog en fil kand med arkeologi och medeltidsarkeologi som huvudämne vid Lunds universitet 1989. Min avhandling om det medeltida frälsets framväxt, dess borgar och huvudgårdar i Smålands inland, blev klar 2001. Under många år har jag växlat mellan att arbeta med uppdragsarkeologi, museiverksamhet och forskning. År 2010 blev jag docent. Hösten 2012 började jag som lektor i historisk arkeologi vid institutionen, dessförinnan var jag regionchef på Riksantikvarieämbetet UV Öst i Linköping.

Vid institutionen undervisar jag i historisk arkeologi med särskilt ansvar för byggnadsarkeologi. Jag har tidigare undervisat vid Högskolan på Gotland samt vid Linnéuniversitetet.

Jag har skrivit ett par populärvetenskapliga böcker, senast boken ”Medeltida borgar. Maktens hus i Norden” (2011) och några år tidigare ”Det medeltida Småland. En arkeologisk guidebok” (2008).

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (7 st)

Redaktörskap (5 st)

Artiklar (12 st)

Bokkapitel (23 st)

Förord (1 st)

Konferensbidrag (9 st)

Rapporter (3 st)

Recensioner (11 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Undervisning

Martin Hansson

Universitetslektor

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Prefekt

  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post martin.hanssonark.luse

Telefon 046–222 79 39

Mobil 070–221 54 98

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (universitetslektor)
Helgonavägen 3, LUX - Hus A, Lund (prefekt)

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Rum LUX:A111

Sidansvarig: Susanne.Gustafssonark.luse | 2020-06-03