lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är utbildad i Lund och disputerade där på avhandlingen "Vår Marknad i Skåne. Bebyggelse, handel och urbanisering i Skanör och Falsterbo under medeltiden.” 1988. Docent i medeltidsarkeologi vid Lunds universitet 1993. Jag har sedan 1980 och fram till idag varit anställd på Riksantikvarieämbetet, UV, som arkeolog, vetenskaplig samordnare och forskare. Under åren 1989-1999 tjänstgjorde jag som forskarassistent och t.f. professor vid Institutionen för arkeologi och antikens historia i Lund. Jag har även arbetat som adjungerad lektor vid Högskolan på Gotland mellan 2000 och 2003 samt som forskare vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet mellan 2011 och 2014. Sedan januari 2015 är jag pensionerad från min tjänst på Riksantikvarieämbetet.
Mina forskningsintressen har framför allt handlat om/handlar om medeltida och eftermedeltida urbanisering, kristnandet samt det förmoderna kulturlandskapet i ett långtidsperspektiv.

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (12 st)
Artiklar (9 st)
Bokkapitel (31 st)
Encyklopediartiklar (4 st)
Rapporter (3 st)
Recensioner (4 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Lars Ersgård

Docent
Historisk arkeologi
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post lars.ersgardark.luse

Mobil 076–106 02 05

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30