Person

ingrid.gustinark.luse | 2014-06-17
Ingrid Gustin

Forskare

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post ingrid.gustinark.luse

Telefon 046–222 69 18

Mobil 076–847 78 42

Rum LUX:A115

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Avslutade grundutbildningen vid LU år 1988, med medeltidsarkeologi som huvudämne. Mellan 1991-1996 hade jag förmånen att få delta i utgrävningarna av Svarta jorden i Birka. År 2004 disputerade jag på avhandlingen ”Mellan gåva och marknad. Handel, tillit och materiell kultur under vikingatid”. Den tog sin utgångspunkt i just Birka och i frågor som väcktes vid arbetet med fynden från utgrävningen. Förutom handel, varuutbyte, vikingatida handels- och hantverksplatser samt interregionala kontakter i Östersjöområdet har jag intresserat mig för frågor som rör genus och sedan några år tillbaka även frågor om kulturell identitet och hybriditet. Det postdokprojekt som jag bedrev vid Stockholms universitet 2007-2009 handlade om de personer i Birka som begravts med föremål från finska fastlandet och den kulturella hybriditet som uttrycks i gravarna. År 2012 tillträdde jag en RJ-finansierad forskartjänst.
Under åren har jag även arbetat för Malmö museer, UV-Mitt, ÖLM och Sydsvensk arkeologi AB.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Ingrid Gustin

Forskare

  • Historisk arkeologi
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Affilierad forskare

  • Affilierade
  • Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post ingrid.gustinark.luse

Telefon 046–222 69 18

Mobil 076–847 78 42

Rum LUX:A115

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Susanne.Karlssonark.luse | 2020-06-03