lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (5 st)
Artiklar (10 st)
Bokkapitel (12 st)
Konferensbidrag (4 st)
Översättningar (1 st)
Recensioner (7 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (12 st)

Paavo Roos

Professor emeritus
Antikens kultur och samhällsliv
Institutionen för arkeologi och antikens historia

Kontaktinformation

E-post paavo.roosark.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30