lu.se

Institutionen för arkeologi och antikens historia

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Livet som student

När du börjar studera kommer säkert en del frågor att dyka upp. Här kan du läsa mer om studentlivet, bostäder, ekonomi, service och stöd till dig som student, studenträttigheter och vad det faktiskt innebär att vara ny som student vid Lunds universitet.


Läs om livet som student

Studentlivet i Lund